Ansök till Klassdrag och sportlovsaktiviteter

pimpelbild-pojksnyff...
Foto: Bengt Olsson / Ansök om 4000 pimpelspön i Klassdraget och om bidrag för att arrangera sportlovsfiske!

Till alla anslutna föreningar: ansökan är nu öppen för Klassdraget och för att söka Aktivitetsbidraget till det kommande sportlovet. Det finns 4000 pimpelspön att ansöka om i Klassdraget respektive 70 000 kr att fördela för fiskeaktiviteter under kommande sportlov!

För Sportfiskarna är det viktigt att på olika sätt stötta anslutna klubbars- och distrikts verksamhet. Den lokala ideella verksamheten är grunden i förbundets verksamhet.

Klassdraget – en mångårig succé
Skolprojektet Klassdraget har sedan starten tagit ut mer än 115 000 skolbarn på fiskeaktiviteter under skoltid. Upplägget är enkelt: lokala fiskeföreningar hjälper en skola att arrangera en friluftsdag där fiske ingår som en central del. Sportfiskarna och branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel sponsrar med utrustning. För vinterfisket finns pimpelspön att ansöka om och för vår och höst kompletta meteutrustningar. Läs mer och ansök här.

Aktivitetsbidraget stöttar lokal verksamhet
Alla anslutna föreningar och distrikt kan söka ur Sportfiskarnas stora aktivitetsbidrag för fiskeaktiviteter. Totalt finns 400 000 kr att ansöka om för 2020. Aktivitetsbidraget är uppdelat på Sportlovet, Aktivitetsbidraget och Höstlovet. Varje förening kan göra en ansökan för sportlovet, två för aktivitetsbidraget och en för höstlovet. Summorna som går att söka är 2000 - 6000 kr. Målgrupperna för samtliga bidrag är barn/ungdom, tjejer/kvinnor och personer med funktionsnedsättningar. Det finns 70 000 kr särskilt avsatta för aktiviteter under sportlovet. Det sista ansökningsdatumet för Sportlovet är 10/2. Läs mer och ansök här.

Frågor om ansökan besvaras av: Oscar Trowald, 08-410 806 26, oscar.trowald@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening | Taggar: |

Nyhetsarkiv