Fiskevårdsåtgärder i Lortfjärden ska ge mer gädda på kusten

lortgadda-800
Foto: Micael Söderman/ Eyes on the target: trots ringa vattendjup simmar en lekgädda målmedvetet på mot Lortfjärden.

Röjning av sly, höjd vattennivå och en fungerande fiskväg kommer att avsevärt förbättra fiskens möjligheter att leka i Lortfjärden - och därigenom mer gädda på kusten vid Öregrund.

Lortfjärden utanför Öregrund i Uppsala län är en liten kustnära sjö där det under vårarna stiger en hel del gädda och abborre för att leka. Under senare år har sjön vuxit igen och antalet lekvandrande fiskar har minskat. Därmed har så klart också antalet producerade yngel till utanförliggande kust minskat. Genom att röja en del sly och höja vattennivån med hjälp av en låg dammvall inklusive fiskväg har nu förutsättningarna för fisken åter blivit bra.

Området är också en viktig födosökslokal för den hotade skräntärnan och förhoppningsvis bidrar projektet till att mätta några hungriga magar.

Arbetet finansieras med medel från LONA våtmarkssatsning, WWF och Öregrunds fiskevårdsförening och är ett samarbete mellan markägarna, Upplandsstiftelsen, Sportfiskarna och Östhammars kommun.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv