Välkommen på uppstart av restaureringsprojektet LIFE CONNECTS i Mörrum

morrum-life-connects...
Foto: Tobias Park

Måndagen 9 december lanseras LIFE CONNECTS, ett av Europas största vattenvårdsprojekt, vid Mörrums Kronolaxfiske och Marieberg kraftstation. Medier är välkomna till invigningen tillsammans med Landshövding Sten Nordin, Ordförande för Sportfiskarna, Joakim Ollén och Lena Axelsson, Turistchef Karlshamns kommun.

Life Connects har en budget på drygt 100 miljoner kronor för att under sex år förbättra vattenkvalitet, stärka hotade fiskbestånd och biologisk mångfald i sju vattendrag i Blekinge, Skåne och Kalmar län: Mörrumsån, Rönne å, Emån, Helge å, Virån, Alsterån, och Verkeån.

– Under sex år ska vi genomföra innovativa och kraftfulla åtgärder för att få tillbaka friska fiskbestånd i våra vattendrag, bland annat ål och lax som i dagsläget hotas av utrotning. Dessutom bidrar projektet till en ökad biologisk mångfald och att tillgången till vatten av god kvalitet förbättras säger projektledaren Ivan Olsson, som pekar på att investeringarna i projektet dessutom bidrar till en landsbygdsutveckling och ökad turism.

–    Det gäller inte minst i Mörrumsån där laxfisket kan bli ännu starkare, såväl i ån som i havet, säger Ida-Maria Rigoll från Mörrums Kronolaxfiske.

LIFE CONNECTS kopplar ihop industri, forskning, myndigheter och ideella krafter. Den starka forskningskomponenten i projektet är av central betydelse för att åtgärderna ska bli lyckosamma. En annan viktig faktor är att projektet består av aktörer som annars kan ha motstående intressen.
–    Vi ser det som en nyckel för en effektiv och hållbar vattendragsrestaurering och vattenförvaltning, säger Johan Tielman från Uniper och Anders Karlsson från Sportfiskarna.

LIFE CONNECTS utgörs av Uniper, Sportfiskarna, Havs- och vattenmyndigheten, Karlstads universitet, Länsstyrelserna i Skåne och Kalmar län och Klippans kommun. För arbetet i Mörrumsån är Kronolaxfisket i Mörrum, Karlshamns kommun och Länsstyrelsen i Blekinge viktiga samarbetspartners.

Program 10.00 – 12.00, 9 december:
10.00 Välkommen, Ida-Maria Rigoll, Mörrums Kronolaxfiske
10.15 Lena Axelsson, Turistchef Karlshamns kommun
10.30 Sten Nordin, Landshövding
10.45 Joakim Ollén, Ordförande sportfiskarna
11.00 Ivan Olsson, Projektledare
11.20 Frågestund
11:30 Lunch
12:30 (cirka) Transport till Marieberg kraftverk, och guidning på plats, Johan Tielman (UNIPER)
Var: Mörrums Kronolaxfiske, Kvarnvägen 1, Mörrum.

För mer information kontakta:
Anders Karlsson, Sportfiskarna, 070-5324090, anders.karlsson@sportfiskarna.se
Karin Olsson, projektkoordinator LIFE CONNECTS, 010-2241720,  karin.u.olsson@lansstyrelsen.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Malmö, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv