Ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt drar igång i Rönne å

ronnea-anders-karlss...
Foto: Anders Karlsson

Fredag den 29 november lanseras Life Connects, ett av Europas största vattenvårdsprojekt, vid Klippans kraftstation. Landshövding Anneli Hulthén, generaldirektör Jakob Granit och Hans Bertil Sinclair från Klippans kommun sätter ut laxungar som om några år kan återvända som vuxna efter att Rönne å har öppnats upp för vandrande fisk och restaurerats.

Life Connects har en budget på drygt 100 miljoner kronor för att under sex år förbättra vattenkvalitet, stärka hotade fiskbestånd och biologisk mångfald i sju vattendrag i Skåne, Blekinge och Kalmar län: Rönne å, Mörrumsån, Emån, Helge å, Virån, Alsterån, och Verkeån.

– Under sex år ska vi genomföra innovativa och kraftfulla åtgärder för att få tillbaka friska fiskbestånd i våra vattendrag, bland annat ål och lax som i dagsläget hotas av utrotning. Dessutom förbättrar projektet tillgången till vatten av god kvalitet och bidrar till en ökad biologisk mångfald, säger projektledaren Ivan Olsson, Länsstyrelsen Skåne, som pekar på att investeringarna i projektet dessutom bidrar till en landsbygdsutveckling och ökad turism.

– Det gäller inte minst i Rönne å där laxfisket kan bli lika starkt som i Mörrumsån, säger Ivan Olsson.

Life Connects kopplar ihop industri, forskning, myndigheter och ideella krafter. Den starka forskningskomponenten i projektet är av central betydelse för att åtgärderna ska bli lyckosamma. En annan viktig faktor är att projektet består av aktörer som annars kan ha motstående intressen.

– Vi ser det som en nyckel för en effektiv och hållbar vattendragsrestaurering och vattenförvaltning, säger Ivan Olsson.

Deltagare i Life Connects är Länsstyrelserna i Skåne och Kalmar län, Uniper, Klippans kommun, Havs- och vattenmyndigheten, Karlstads universitet och Sportfiskarna.

Program 12.00 – 14.00, 29 november:
12.00 Mingel och soppa
12.30 Hans Bertil Sinclair, Kommunstyrelsens ordförande, Klippans Kommun
12.45 Anneli Hulten, Landshövding
13.00 Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten
13.20 Ivan Olsson, Projektledare
13.40 Tord Andersson, Projektansvarig Rönne å, Klippans kommun

Invigningen inkluderar en guidad tur på plats vid Klippans kraftstation, och sportfiskare demonstrerar flugfiske efter lax. Anneli Hulthén, Hans Bertil Sinclair och Jakob Granit kommer att sätta ut både laxungar och ål i ån.

Var: Klippans kraftstation vid pappersbruket, Bruksallén 9, Klippan.

För mer information kontakta:
Anders Karlsson, Sportfiskarna - 073-201 65 14, anders.karlsson@sportfiskarna.se
Tord Andersson, projektansvarig Klippans kommun - 0435-28016, tord.andersson@klippan.se
Karin Olsson, projektkoordinator LIFE CONNECTS - 010-2241720, karin.u.olsson@lansstyrelsen.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Malmö, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv