Skolbäcken Kust seglar i medvind

bild-skederids-skola...
Foto: Sportfiskarna / En förskoleklass i Rimbo gjorde denna tavla om sin fiskevårdsåtgärd i Skolbäcken.

Sportfiskarna har, med finansiering från Leader Stockholmsbygd och Europeiska Havs- och Fiskerifonden, fått möjlighet att utveckla sitt utomhuspedagogiska koncept Skolbäcken till att innefatta även våra utsatta Stockholmskuster.

Projektet, som pågår under tre år, innefattar totalt 160 skolbäcksbesök i kommunerna Haninge, Norrtälje, Nynäshamn, Värmdö, Österåker och Östhammar. Tillsammans med skolklasserna tar vi bland annat fram ett nytt kapitel i Skolbäckens inspirationskompendium, genomför praktiska fiskevårdsåtgärder i kustmiljö samt tar fram informationsskyltar genom vilka även allmänheten kan ta del av de åtgärder som genomförts. Projektet syftar till att bidra till ett långvarigt skydd av kustmiljöerna i regionen genom att förmedla kunskap, väcka engagemang och en vilja att vårda närmiljön hos den yngre generationen.

Under hösten har Sportfiskarna tillsammans med 22 skolklasser arbetat med att återskapa blå bårder i Norrtälje och Österåkers kommun. En blå bård är det öppna vattenområde som kan skapas mellan strandkanten och vassen när betesdjur, framförallt kor, betar ut i vattnet. Blå bårder är perfekta lek- och uppväxtplatser för fiskyngel och uppskattas även av många fåglar, kräldjur och insekter. Vattnet i den blå bården är grunt, eftersom korna inte betar längre ut än de bottnar, och värms därför snabbt upp om vårarna.

Är vassen för hög och kraftig undviker korna att beta av den – de föredrar de nya späda skotten. Därför kan vi ibland behöva hjälpa till att återskapa blå bårder när de en gång har växt igen. Genom att tillsammans röja och kratta bort gammal och torr vass ser vi till att djuren får nya späda skott att beta av. Tillsammans hjälps så djur och människor åt att skapa och upprätthålla en viktig livsmiljö för många av havets invånare.

En förskoleklass från Skederids skola i Rimbo har återgivit sin fiskevårdsåtgärd i en både kreativ och informativ tavla: med strandängen i förgrunden, den blå bården fylld av fiskyngel, vassen utanför bården och längst ut havet.

leader_600

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Stockholm | Taggar: |

Nyhetsarkiv