Sportfiskarna jobbar för mer våtmarker

vatmark-vid-viken-80...
Foto: Sportfiskarna / Återskapade våtmarker minskar näringsläckage och förbättrar landskapets förmåga att hålla kvar vatten. För fiskens del innebär det mindre övergödning och mindre risk för uttorkning av vattendrag. På bilden ett möjligt våtmarksobjekt med vattenhushållande syfte i ett biflöde till sjön Viken.

Sportfiskarna Region Väst driver för närvarande flera olika våtmarksprojekt. Bland annat har ett samverkansprojekt inletts med den lokala naturskyddsföreningen Risvedengruppen för att kartlägga åtgärdsbehovet i våtmarker som ligger i naturområdet Risveden.

Kartläggningen av Risvedens våtmarker är en nätt liten uppgift då det rör sig om ca 1 100 objekt att undersöka. Målet är att restaurera de vattenhållande funktioner som opåverkade våtmarker har. Av de hittills undersökta våtmarkerna så är lite mindre än hälften bedömda med åtgärdsbehov. Våtmarker i Risveden tillhör Göta älvs avrinningsområde och de avvattnas antingen åt Säveån eller till Grönån som båda är viktiga vattendrag för lax och öring i regionen.

dike-vid-viken-800
Foto: Sportfiskarna / Sportfiskarnas biolog Matilda Lundh Åkervall vid ett dike som kan bli aktuellt att proppa igen för att hålla kvar mer vatten.

Sportfiskarna driver tillsammans med Töreboda kommun även ett LOVA-projekt för runt sjön Viken. Vikens vattendrag har problem med näringsläckage, men bäckarna och åarna har även drabbats av torka de senaste åren. Det krävs då att våtmarkerna både kan minska näringsläckaget samt öka den vattenhushållande förmågan i landskapet. En bonus i vissa av objekten blir återskapade lekområden för gädda och abborre. Ett flertal åtgärdsförslag har tagits fram för, bland annat restaurering av våtmarker och återställning av rensade sektioner i vattendrag samt dikesproppning.

En annan positiv effekt av våtmarksrestaurering är att all biologisk mångfald gynnas. Våtmarker är en av de artrikaste livsmiljöerna i naturen med en stor mångfald av exempelvis  insekter, groddjur, fåglar och olika växter.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv