Biotopvård i Sörån ska få laxen att återvända

soran-stand-sidofara...
Foto: Sportfiskarna / Här ett tydligt exempel på en stängd sidofåra i Sörån.

soran-oppen-sidofara...
Foto: Sportfiskarna / Samma sidofåra efter åtgärd: den produktiva ytan ökar nu och vattnet kan åter flöda mer naturligt.

Sportfiskarna har tillsammans med företaget EnviroPlanning restaurerat 700 meter av Sörån och trösklat tre vägtrummor.

Sörån är ett biflöde i den laxförande Rolfsåns vattensystem i Västra Götalands län. Vid biotopvården har bland annat ett antal avstängda sidofåror öppnats. Sörån är idag åter möjlig att nå för havsvandrande lax och öring via ett antal nya fiskvägar i Rolfsån och Storån. Än så länge har laxen inte hittat tillbaka Sörån men det kommer nu att flyttas lax till de restaurerade sträckorna under hösten. Sträckorna har potential att bli väldigt fina lek- och uppväxtområden för lax och öring.

Projektet är finansierat genom Länsstyrelsens fiskevårdsmedel.

Kategorier: Miljö, Fiske i Göteborg | Taggar: |

Nyhetsarkiv