Jubileumsfonden stöttar fiskevård: Vätterharr återfår lekplats i Motala ström

grustutl-motala2_800
Foto: Mattias Larsson

Föreningen Motala flugfiskare har genom bidrag från Sportfiskarnas jubileumsfond nu kunnat påbörja en återetablering av harren i Motala ström.

I ett första skede arbetar man med att förbättra biotopen genom att lägga ut grus vid Gamla Strömbron i Motala ströms övre del som harren kan leka på. Motala ström var före kraftverksutbyggnaden ett av de viktigaste lekområdena för Vätterns harrbestånd. I nutid finns dock inte några säkra observationer. Samtidigt har harrbeståndet i Vättern minskat.

– Harren har funnits i Motala ström tidigare men försvann i och med kraftverksutbyggnaden. Det här är en dröm som vi haft i 30 år och nu ser det ut att bli möjligt, berättar Kenneth Johansson från Motala flugfiskare.

grustutl-motala1-800
Foto: Mattias Larsson / Grusutläggningen vid bropelarna kommer även att kompletteras med utsättning av harryngel.

Nästa år har man för avsikt att använda resterande bidrag till att kläcka fram harryngel och sätta ut på platsen.

– Harren återvänder till den plats där den är född. Idag föds inga här så vi måste hjälpa dom på traven. Det gör vi genom att sätta ut yngel eller rom, säger Kenneth Johansson.

I dagsläget leker sik från Vättern på platsen så åtgärden kommer även att gynna sikens lek.

Läs mer om Jubileumsfondens utdelningar till olika lokala fiskevårdsprojekt här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv