Nationell plan för vattenkraftens omprövning är presenterad

testeboan-stromsborg...
Foto: Bernt Moberg / Testeboån är ett av de vattendrag som enligt planen ska prövas relativt snart: i september 2022..
Den 1 oktober lämnade Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan till regeringen. Planen ska anpassa vattenkraften efter modern miljölagstiftning vilket exempelvis kan innebära krav på fiskvägar eller miljöanpassade flöden. De första kraftverken i planen ska börja prövas i domstol år 2022 enligt en tidplan som anger när i tiden alla kraftverken ska prövas under en 20-årsperiod.

Först ut att prövas 2020 är exempelvis Hamrångeån, Tämnarån, Rickleån, Örekilsälven, Enningsdalsälven och Rönne Å.

Syftet med förslaget till nationell plan är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Sportfiskarna är positiva till att man tar fram en plan för miljöanpassning av vattenkraften, men anser att planen har flera brister. Alldeles för stort fokus ligger på behovet och bevarandet av tillgång till vattenkraftsel. Sportfiskarna återkommer med en sammanfattande analys av planen på webben.

Läs mer här om den nationella planen.

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv