Konstruktivt mellanårsmöte för mormyska

gruppbild-liggande-8...
Foto: Sportfiskarna / Närvarande representanter för mormyskasverige: Sanna Karlsson, Johan Axelsson, Mats-Arne Axelsson, P-O Liss, Jimmi Bornström, Thomas Nilsson samt grenansvarig Marino Sanvincenti.

Sportfiskarna bjöd lördag den 5 oktober in representanter från mormyskasverige till mellanårsmöte. Syftet med mötet var att enas om en möjlig väg som skulle kunna få starkt stöd i mormyskaleden och få tillbaka en positiv stämning i grenen.

Grenen mormyska har sedan 2011 lidit av en splittring groende i genomförandet av SM och landslagsuttagningar. Frågan har skapat dålig stämning inom gruppen mormyskafiskare med fallande deltagande både på SM och landslagsuttagningar som följd. Genomförandet har genom åren förändrats fram och tillbaka genom motioner ställda till kongressen. Inga konstruktiva lösningar för att förena grenens utövare har lagts på bordet och frågan togs upp på tävlingsmötet i november 2018. Grenansvarige Marino Sanvincenti fick då i uppdrag att skapa dialog mellan de olika grupperna. Marino tog hjälp av förbundets tjänstemän Michael Molander, Henrik Helde och Jesper Taube för att samla mormyska-fiskarna till det så kallade mellanårsmötet.

Panna-i-djupa-veck-8...
Foto: Sportfiskarna

Till mötet inbjöds en grupp personer engagerade i grenen som ansågs ha särskilt god insikt i grenen och hade bred förankring ute i landet. Personer som även representerade de två ”läger” som funnits inom mormyskasverige i snart ett decennium. Syftet var att träffas och samtala och se om man kunde enas om en framkomlig väg som skulle kunna få ett starkt stöd bland landets mormyskafiskare. Efter en inledande dragning av Mats-Arne om hur allting började hade gruppen öppna och respektfulla samtal och i slutet på dagen kunde man formulera förslag för framtida genomförande av SM samt landslagsuttagning, övertygade om att förslaget skulle kunna få ett starkt stöd i mormyskasverige.

mormy-mellanarsmote-...
Foto: Sportfiskarna

Man kom överens om att tillsammans skriva en motion till förbundet senast 31 december 2019 för behandling av kongressen i mars 2020. Mötet avslutades i mycket positiv anda där samtliga närvarande var överens om att framtidstron på en positiv stämning i grenen hade ökat markant.

Kategorier: Tävlingsfiske | Taggar: |

Nyhetsarkiv