Kraftigt minskat torskfiske i Östersjön 2020

fiskebaatar_simrisha...
Foto: Markus Lundgren

Ministerrådet enades i natt om kraftigt nedskurna kvoter för bland annat torsk i Östersjön. Bag limit för fritidsfisket har också sänkts i Öresund.

Det blev som vanligt nattliga förhandlingar när EU:s ministerråd beslutade om fiskekvoter för Östersjön 2020. För både det östra och västra torskbeståndet innebär besluten kraftigt minskat fiske. Även kvoterna för sill och skarpsill minskade generellt. Sportfiskarna kommenterar nedan kvotbesluten för några av de viktigaste fiskbestånden.

Östra torskbeståndet: -92 % (men 2 000 ton bifångstkvot)
Positivt med ett stopp för riktat fiske, men fortfarande tillåts 2 000 ton torsk fångas som bifångst vid annat fiske, efter påtryckningar från flera länder.

Västra torskbeståndet: -60 % (3 806 ton)
Höjningen av kvoten 2019 drevs på av bland annat Danmark och baserades på en enda stark årsklass. Denna årsklass visade sig vara överskattad i storlek och kvoten sänks nu tillbaka till liknande nivåer som 2018, trots påtryckningar från främst Danmark om fortsatt överfiske.

Minskad bag limit för sportfisket: två/fem fiskar
Sedan 2017 regleras fritidsfisket efter torsk i västra Östersjön genom en bag limit. Denna bag limit har varierat mellan åren, även för det trålfria Öresund som tack vare unikt starka fiskbestånd och enorm omsättning inom sportfisketurism enligt Sportfiskarna borde regleras separat. För 2020 har ministerrådet beslutat om en bag limit på fem fiskar/person/dag, förutom under lekperioden februari-mars, då bag limit är två fiskar/person/dag.

Övriga kvoter
Totalt skedde en sänkning av nio av totalt elva kvoter för Östersjön. Det kan nämnas att skarpsillkvoten sänks med 22 %. Ministerrådet sänkte dock inte kvoten lika mycket som EU-kommissionen hade föreslagit. Kvoten för skarpsill har diskuterats livligt de senaste veckorna, sedan Sveriges Radios granskande program Kaliber avslöjat en omfattande felrapportering av sill och skarpsill i det storskaliga industrifisket. För det stora sillbeståndet i centrala Östersjön sänks kvoten med 10 %, medan kvoten för beståndet i norra Östersjön sänks med 27 %. För det krisande sillbeståndet i västra Östersjön sänks kvoten med 65 %. Även rödspättabeståndet går sämre och kvoten sänks med 32 %.

Läs ministerrådets press release här.

Se kvotbesluten för 2020 här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske, Fiske i Stockholm, Fiske i Malmö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv