Dags att vända trenden för havsöring i Uppsala län

havsoringsungar-upps...
Foto: John Kärki / En handfull välmående öringyngel ger hopp för framtiden.

Sportfiskarna har tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län kartlagt sex vattendrag längs Upplandskusten för att undersöka hur starka öringbestånden är, samt se vilka åtgärder som kan stärka bestånden.

-Uppsala län har tyvärr den lägsta rekryteringen av havsöring i landet, men vi har nu gjort en omfattande kartläggning av vattendragen och föreslagit åtgärder för att vända trenden. De kustmynnade vattendragen i Uppsala län är bland annat starkt påverkade av sänkningar av såväl sjöar som våtmarker på grund av skogs- och jordbruk, kommenterar John Kärki, projektledare för fiskevård på Sportfiskarna region mitt.
Tidigare i år återintroducerades havsöring i ett av vattendragen genom att simfärdiga yngel sattes ut. Försöket har hittills varit mycket lyckat. Ett uppföljande elfiske visar nu att ynglen har växt så det knakar!

-Jag har sällan skådat en sådan tillväxt som i detta vattendrag. De största årsyngel som fångades var närmare 12 centimeter långa och i mycket god kondition, berättar John Kärki.

Varför havsöringsstammen i denna å i princip dött ut är oklart. Tidigare har tjuvfiske på öring förekommit i ån under hösten då viktiga lekfiskar har dödats. Möjliga mer storskaliga orsaker som även kan ha bidragit är den bristande förvaltningen av Östersjön där storskaligt industrifiske efter strömming tillåts. Vidare kan bristen på förvaltning av predatorer som säl och skarv läggas till.

- Men givetvis har vattendragets dåliga status en mycket stor inverkan. Vi kommer nu föra en dialog med lokala markägare för att stärka vattendragen med omfattande biotopvård. Genom att höja statusen på vattendragen i Uppsala län kan man på sikt skapa ett attraktivt kustfiske och därigenom även få till en hållbar landsbygdsutveckling, avslutar John Kärki.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv