Fredningsområdet utanför Gullspångsälven föreslås öka

Hav-fredningsomrade-...
Foto: Peter Belin / De första förslagen på utökade fredningsområden från HaV:s presentation.
Sportfiskarna deltog fredagen 27 sep på ett möte där HaV presenterade ett första utkast till förslag för utökat fredningsområde i Vänern utanför Gullspångsälven.
Mötet hölls på Länsstyrelsen i Karlstad. Förslaget om fredningsområdet i sin helhet kommer att komma ut på remiss i januari enligt Havs- och vattenmyndigheten och det kan då vara omarbetat till viss del från det som presenterades under fredagen.

Förslaget tas fram med huvudsyftet att ge utökat skydd för de kraftigt hotade vilda stammarna av Gullspångslax och öring. Sportfiskarna är i grunden positiva till allt som görs för att rädda dessa vilda stammar och ser fram emot att ta del av och lämna synpunkter på det slutliga förslaget.

Sportfiskarna anser att det är viktigt att nya regleringar och områden utformas för maximalt skydd av den hotade vilda Gullspångslaxen och öringen under de perioder de vandrar in eller ut för lek samt på deras viktigaste uppväxtområden. Sportfiskarna kan principiellt tänka sig ett temporärt totalt fiskestopp inom ett område vid behov. Men nya regleringar som förbjuder fiske året runt bör främst fokusera på redskap som inte medger möjlighet till återutsättning av levande lax och öring.

-Sportfiskarna är positiva till fiskeregleringar som ytterligare kan skydda Gullspångsälvens hotade stammar. Men för att rädda den vilda Gullspångslaxen är det viktigaste att se till att lek- och uppväxtområden i Gullspångsälven fungerar när det gäller tappning och utformning samt att dessa områden kan utökas, vilket det nu pågår arbete för, kommenterar Peter Belin, Sportfiskarna Region Väst, kontorschef Värmland.

Kategorier: Fiske, Fiske i Värmland | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv