Svensk/norsk försurnings- och kalkningskonferens 19–20 november

grovkalk-800
Foto: Rolf Johansson
Havs- och vattenmyndigheten och norska Miljødirektoratet arrangerar i november en stor konferens med fokus på försurnings- och kalkningsfrågor.
Konferensen hålls under två dagar med föredrag på Gothia Towers i Göteborg. Under dagarna kommer det även att finnas en utställningssession med olika posters och presentation av verktyg mm som används inom kalkningsverksamheten.

På programmet finns bland annat fler presentationer av nya rapporter om kalkningens effekter, exempelvis ”Effekter av kalkning på fisk i sjöar efter 30 år av nätprovfisken” samt ”Kalkningens effekter på flodpärlmussla - status och trender”. Den sistnämnda rapporten presenteras av Sportfiskarnas musselexpert Niklas Wengström, som även är en av huvudförfattarna.

En mycket intressant punkt på programmet är en norsk utvärdering av den avslutade kalkningsverksamheten i Hedmarks fylke, vilket gränsar till tre svenska län, bland annat Värmland som fortfarande har omfattande kalkningsverksamhet. Den norska presentationen följs även av en presentation om följderna av kalkavslutet i tillrinnande norska vatten för Värmlands län.

Inbjudna deltagare deltar kostnadsfritt. Sportfiskarna kommer att vara på plats och rapportera från konferensen.

Läs mer om arrangemanget här.

Frågor om programmets innehåll besvaras av:
Jenny Landin, jenny.landin@havochvatten.se, +4610 698 62 83
Helge Tjøstheim, helge.tjostheim@miljodir.no, +47 452 46 454

Kategorier: Miljö, Försurning, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv