Fiskeland Gotland - nytt projekt för hållbart sportfiske

fiskeland_gotland-80...
Foto: Lars Vallin / Havsöringsfisket runt Gotland är alltmer populärt.
Sportfiskarna arrangerade nyligen en kickoff för samarbetsprojektet "Fiskeland Gotland". Projektets mål är ett mer hållbart sportfiske på ön.

Via Sportfiskarnas regionkontor på Gotland drivs sedan i våras projektet Fiskeland Gotland, som är ett samverkansprojekt för hållbart sportfiske, med fokus på havsöringsfisket runt ön. Bakgrunden är bland annat behovet av att ta ett helhetsgrepp på det alltmer omtalade och populära sportfisket efter havsöring runt Gotland, för att bevara och stärka bestånden och för ett hållbart fiske.

Som en viktig del i projektet ska ett samarbete med boendeanläggningar för fisketurister, och andra centrala aktörer, genomföras. Genom nätverk ska bland annat guidelines och policys arbetas fram under projektperioden, som sträcker sig till halvårsskiftet 2021.  

Den 19 september hölls en kickoff i Visby för det tänkta samarbetet. Ett 25-tal representanter för boendeanläggningar, researrangörer och de lokala, medlemsanslutna sportfiskeklubbarna träffades för att få höra mer om såväl den gotländska havsöringen som projektets mål och syften.

Länsfiskekonsulenten Peter Landergren berättade om förvaltning och regelverk. Patrik Rönnbäck, professor vid Uppsala universitet, Campus Gotland, redogjorde för nyligen publicerade studier kring det ekonomiska värdet av havsöringsfisket runt Gotland.

Från Sportfiskarna höll Joel Norlin, regionchef, en koncis presentation av Sportfiskarnas arbete och funktion. Lars Vallin berättade engagerat om havsöringens livsvillkor, samt redogjorde för projektets syfte och innehåll. På temat ”sportfiskeetik” tog Nicka Hellenberg åhörarna in under skinnet på en typisk sportfiskare.
En mycket intresserad och kunskapstörstande samling kunde enas om att det finns fina möjligheter till fruktbart samarbete och gemensam utveckling framöver, vilket bådar gott för både den gotländska havsöringen och en förlängd turistsäsong på ön.

– Vi kan definitivt konstatera att det finns ett stort intresse och goda förutsättningar att arbeta vidare i projektet. Framöver ska vi ta fram riktlinjer för hur vi ska gå vidare i processen med att skapa ett hållbart sportfiske efter havsöring på Gotland, säger Lars Vallin, projektledare och fiskevårdsansvarig.

Sportfiskarnas projekt Fiskeland Gotland drivs med stöd och medel från Leader Gute och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Kategorier: Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv