90 miljoner till vatten- och fiskevård i Jämtlands och Gävleborgs län

storlugnets_kraftver...
Foto: Bengt Olsson / Den kraftigt flottledsrensade Voxnan i Hälsingland är en av de älvar som nu ska restaureras.
Länsstyrelserna i Jämtlands och Gävleborgs län har gemensamt fått 90 miljoner kronor för insatser i Gimån, Ljusnan och Voxnan. I första hand gäller det åtgärder för att återställa miljön i vattendragen, ta bort vandringshinder för fisk och återintroducera flodpärlmusslor.

Projektet startar hösten 2019 och sträcker sig över sex år. Länsstyrelsen i Gävleborg äger projektet men det genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtlands län, Bräcke, Härjedalens, Ljusdals och Ovanåkers kommuner, SCA, Skogsstyrelsen och Sportfiskarna. Projektet finansieras huvudsakligen via EU:s LIFE-fonder (60 procent) och Havs- och vattenmyndigheten samt via medfinansiering från Region Gävleborg och de deltagande parterna.

- Det är glädjande att detta viktiga miljöarbete nu kommer igång och länsstyrelserna ska ha en stor eloge för ett gediget förarbete. Från Sportfiskarnas sida kommer vi att bidra bland annat genom att involvera allmänhet och skolor i arbetet, säger Joel Norlin från Sportfiskarna.

Projektet kommer att bidra till en vattenmiljö med mer naturliga livsmiljöer, ökad biologisk mångfald samt till mer fisk i älvarna. De lokala fiskevårdsområdena kommer att ges möjlighet att ytterligare utveckla sina fiskevatten. Sammantaget kommer fisket i älvarna att förbättras vilket gynnar länets invånare direkt men också indirekt genom att besöksnäringen utvecklas och skapar lokala arbetstillfällen. I projektet ingår även omfattande satsningar på information, dialog och utbildning i vattenvårdsfrågor riktade till skolor, markägare och allmänhet.

För mer information om projektet:
Jens Fuchs, Enhetschef, vattenenheten Länsstyrelsen Jämtlands län, 010–2253238

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |

Nyhetsarkiv