Så kan kraftverksägare både tjäna pengar och gynna vattenmiljön

testeboan-stromsborg...
Foto: Bernt Moberg / En avveckling av Strömsborgs kraftverk, som är det första definitiva vandringshindret i Testeboån, skulle gynna fiskvandring och vattenmiljö.
Just nu är det strålande möjligheter för kraftverksägare som vill tjäna pengar på sitt kraftverk och göra en god sak för miljön. Vi berättar hur det fungerar.

Den nya lagstiftningen för vattenkraft från januari 2019 innebär att i princip alla vattenkraftverk under en tjugoårsperiod ska prövas för moderna miljövillkor. Genom en branschgemensam finansieringslösning ska de åtta största kraftbolagen nu bidra med totalt 10 miljarder SEK till miljöåtgärder under 20 år. Finansieringen kommer att täcka prövningskostnader och 85 % av kostnaden för miljöåtgärder som fiskvägar och utrivningar, och dessutom 95% av produktionsbortfallet.

Då kraftverksägaren kompenseras för produktionsbortfall betyder det att småskaliga kraftverksägare kan göra en väldigt bra affär om man väljer att lägga ned sitt kraftverk och riva ut det. Med andra ord en win-win-situation för både miljön och kraftverksägaren.

Läs mer på: vattenkraftensmiljofond.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |

Nyhetsarkiv