Sportfiskarna om laxdöden - viktigast att rapportera sjuk lax

lax_foto-charlotte-a...
Foto: Charlotte Axén-SVA / Röda sår uppstår runt buken på laxen vilket sedan följs av svampangrepp. Det är i regel när laxen är kraftigt svampangripen och döende som de observeras i älvarna.
Laxdöden upprör och oroar många. Mycket är ännu okänt om laxdöden, bland annat varför den ofta drabbar fisk i olika älvar olika år. Genom att rapportera in fynd av sjuk lax kan du bidra till mer kunskap om sjukdomen.

Även denna sommar har sjuka och döda laxar hittats i svenska älvar. I år både i västkuståar och i flera älvar i Norrland vilket har lett till många artiklar och reportage i media om den så kallade laxdöden. Bland annat har det förekommit en hel del rapporter om sjuk lax i Torne älv. Hur omfattande sjukdomen är i Torne älv och hur stor påverkan blir på beståndet är i dagsläget omöjligt att säga. Hittills i sommar har drygt 60 000 laxar passerat fiskräknaren i Kattilakoski.

Laxsjukdomen yttrar sig i regel genom att röda sår uppstår runt buken på fisken vilket sedan följs av svampangrepp (Saprolegniasis). Första utbrottet av den nuvarande sjukdomen kom 2014 och sjuka laxar har sedan dess hittats mer eller mindre frekvent i olika älvar. Älvarna Ljungan och Vindeln har dock varit konsekvent hårt påverkade. I exempelvis Vindelälven har laxsjukdomen konstaterats ha en tydlig negativ påverkan på lekresultatet vilket på sikt riskerar att ge en mycket allvarlig beståndsnedgång. Nytt för i år är att rapporter om laxar med liknande symptom nu även inkommit från Storbritannien, Irland, Danmark och Norge. Bland annat har norska Enningdalselva i Østfold drabbats i år.

Sportfiskarna vill påpeka vikten av att alla rapporterar in fynd av sjuka och döda fiskar till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) via sidan rapporterafisk.sva.se.

-Endast genom att sjuk lax rapporteras till SVA kan vi få en klar bild av hur utspritt och omfattande årets sjukdomsutbrott är. Att enbart dela bilder på sociala media hjälper inte till att kartlägga och lösa problemet, påpekar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.

Sportfiskarna vill också klargöra att det är osannolikt att intag av sjuk lax kan påverka hälsan men vi avråder ändå från att äta uppenbart sjuk fisk.
Vill du veta mer om vad forskare från Göteborgs Universitet och SLU samt Sportfiskarna anser om fortsatta studier av laxsjukdomen kan man se detta reportage från Almedalen i år.

Vill du veta mer om sjukdomen har SVA bra information på denna sida.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv