Välbesökt laxdag vid Testeboån

harri-rundtur_800
Foto: Harri Vuori
Testeboån strax norr om Gävle är ett fantastiskt exempel på hur långsiktig fiskevård kan ge resultat i form av ett återskapat vildlaxbestånd. Här hölls 30 juni en informationsdag om laxen i ån.

Laxens dag vid Testeboån lockade mycket folk i det vackra vädret. Föredrag om fiskevården i Testeboån och om laxen i ett Östersjöperspektiv hölls i den gamla fina Kvarnen. Utomhus informerade Sportfiskarna och den nya samverkansorganisationen Testeboåns Vänner om sina verksamheter.

Harri-foredrag_800
Foto: Harri Vuori

Forsen intill brusade högt tack vare körförbudet i Strömsbro kraftverk. Allt vatten rinner nu i forsen istället för den rännil som runnit där när kraftverket varit i drift. Mycket under Laxens dag kom att handla om just Strömsbro kraftverk. Målsättningen är att köpa in kraftverket och stänga det för gått. Åtgärden kommer att få hög prioritet, så möjligheterna till finansiering av ett köp bör vara goda.

Kategorier: Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv