Mycket fiskevård från Sportfiskarna inom Göteborgs stad


Elfiske i en bäck i Göteborg. Åtgärdsbehoven är mycket stora. Foto: Sportfiskarna.

De senaste åren har Sportfiskarna utfört omfattande fiskevårdsarbeten inom Göteborgs kommun.

Med finansiering från Park- och naturförvaltningen biotopkarterade Sportfiskarna 22 mindre vattendrag mellan 2013 och 2017. Karteringarna användes som underlag till en förstudie som utformades under slutet av 2016 och början av 2017. Förstudien syftade till att ta fram en prioriteringslista för de noterade åtgärdsförslag som tagits fram genom biotopkarteringarna.

–Precis som i de flesta stadsmiljöer har vattendragen i Göteborg behandlats styvmoderligt och åtgärdsbehoven är mycket stora, säger Sportfiskarnas biolog Jonathan Bark.

Fokus har legat på mindre vattendrag i kommunen. Åtgärderna under 2018 har varit bland annat restaurering av lek- och uppväxtområden, utrivning av vandringshinder, kalkning av sjöar och våtmarker, tillsyn av bäckar och elfisken. Bland annat har nio vattendrag och totalt 17 lokaler elfiskats. Havsöringen har varit i fokus för många av åtgärderna, men många andra arter har gynnats.

 

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg | Taggar: |

Nyhetsarkiv