Malen i Båven undersöks vidare

MalRebecka Svensson och Rickard Gustafsson med en Båvenmal. Foto: Nikolas Hjemdahl.

Under början av sommaren har Sportfiskarna arbetat med tre spännande projekt som fokuserar på malen i Båven med närliggande sjöar i Nyköpingsåns vattensystem.

Tillsammans med SLU Aqua och Vattenbrukscentrum norr märktes 10 malar med akustiska sändare i en mindre sjö som har förbindelse med Båven. Arbetet genomfördes i slutet av maj och malar mellan 100–155 cm märktes.

-    Fångst och märkning av malar var det första steget i ett flerårigt projekt där vi med hjälp av sändarna vill få svar på viktiga frågor kring malarnas rörelsemönster och beteende över året, berättar Rickard Gustafsson som är projektledare för Sportfiskarna.

Mottagare har placerats ut för att fånga upp signalerna från sändarna och till hösten kommer den första datan finnas tillgänglig för analys. För den som pluggar på universitetet och är nyfiken på att jobba med malen kan det finnas stora möjligheter att genomföra ett examensjobb genom denna studie.

Kartläggning med eDNA
Genom insamling av vattenprover samt filtrering av dessa från olika delar av Nyköpingsåns vattensystem kommer en eDNA-analys genomföras för att se om arten förekommer även i dessa delar. Detta projekt är en avknoppning till det LONA-projekt som Sportfiskarna driver sedan 2017 med syfte att kartlägga viktiga miljöer för arten. Arbetet sker i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet.

-    Baserat på de karteringar som genomförts inom LONA-projektet har vi valt ut platser lämpliga för provtagning och vidare eDNA-analys. Det ska bli otroligt spännande att se vad utfallet blir, säger Rickard Gustafsson.

Fortsatt provfiske med märkning och genprovtagning
Sedan början av juni har arbetet med det märkningsprojekt som påbörjades sommaren 2018 fortsatt. Under 2018 fångades 64 individer som märktes med individmärken (PIT-tag). Totalt har över 90 nya individer fångats och märkts samt åtta återfångster gjorts. Fem av dessa är från förra året.

-    Återfångsterna är otroligt viktiga och roliga att vi fått. De ger oss viktig information kring malarnas tillväxt i Båven och Sverige. Tillväxten har varierat med storleken och kort sammanfattat har fiskar mellan 90–100 cm växt ca 6 cm/år medan en individ som mätte 130 cm i år tillväxt 1 cm, förklarar Rickard Gustafsson.

Tillväxten för arten är lite av en knäckfråga. En långsam tillväxt innebär en sen könsmognad och att populationen på så vis blir sårbar.

-    Rekryteringsframgång, ålder vid könsmognad och tillväxthastighet är viktig information att få fram för att göra en korrekt bedömning av de svenska malarnas status, avslutar Rickard Gustafsson.

Arbetet fortskrider under sommaren och allt sammanställs i rapporter under hösten. För den intresserade så kommer det i samband med Vattenveckan arrangeras en informationsträff i fält med fokus på mal i Sparreholm. Den 31 augusti kommer Sportfiskarna tillsammans med länsstyrelsen i Södermanland arrangera detta. Mer information och tider kommer efter semestern.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv