Kalkning påbörjas i laxälven Otra

otra_alv-arne_lyset_...
Foto: Alv Arne Lyse
Norska Miljødirektoratet har i år beviljat medel till att påbörja kalkning av älven Otra på Sørlandet vilket då blir det största vattendrag som kalkas i Norge.

Otra är den största älven på Sørlandet och även Norges åttonde längsta älv. Trots att laxen bara kan vandra 15 kilometer i vattendraget upp till det naturliga vandringshindret Vigelandsfoss anses älven ha stor potential att kunna producera mer lax. Olika historiska källor och äldre fångststatistik visar att Otra innan försurningen var en mycket produktiv laxälv med ett mycket storvuxen älveget laxbestånd.

-Otra hade tidigare en mycket storväxt laxstam, men den dog dessvärre ut som ett resultat av försurningen. Det blir spännande nu med kalkningen att se om vi på sikt kan återfå stor lax i älven.  Att Otra ska kalkas för lax är den viktigaste nyheten på kalkingsfronten i Norge på många år, kommenterar Al Arne Lyse, redaktör för pH-status, Norges Jeger- og Fiskerforbunds nyhetsblad om kalkning och försurning.

I Otras övre sträckning i den stora och långsträckta sjön Byglandsfjorden finns även den världsunika relikta sötvattenslaxen bleke som tidigare varit nära utrotning på grund av vattenkraftsutbyggnad och försurning. Även bleke kommer nu att gynnas av kalkningen då delar av Otra uppströms Byglansfjorden kommer att kalkas.

Kalkningen av Otra kommer att bedrivas med doserare på olika sträckningar av huvudvattendraget och i biflödet Høyebekken. Motivet för kalkningen är framförallt att öka produktionen av lax älven och därigenom förbättra sportfisket efter lax. Data från elfiske och undersökningar av laxsmoltens gälar visar på en negativ påverkan från försurning.  Laxfångsterna har även minskat på senare år, en utveckling man nu hoppas ska vända.

Läs mer om kalkningen av Otra här.

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv