Öringboom i Snoderån

oringunge1_kvarnaker...
Foto: Lars Vallin / En av många årsungar av öringar på den restaurerade sträckan.
Ett åtgärdat vandringshinder och en restaurerad strömsträcka har snabbt resulterat i hundratals öringungar på en sträcka av bara 100 meter.

I höstas åtgärdade Sportfiskarna ett vandringshinder i Snoderåns nedre del vid Kvarnåkershamn på Gotland. Från att ha varit ett mycket svårpasserat hinder vid en gammal kvarn har vattnet letts om och en ny fiskväg har skapats där alla fiskarter nu kan passera.

kvarnakershamn_800
Foto: Lars Vallin / Gott om ståndplatser för små öringar!
Då strömförhållandena var fina på platsen återskapades i samband med åtgärden även lek- och uppväxtplatser för öring genom att sten, grus och död ved lades ut. Sträckan ligger väldigt nära havet vilket också gör det gynnsamt för fisken att snabbt kunna vandra ut i havet när vattennivån i ån sjunker.

-Vi fick en första indikation över resultatet häromdagen när vi med elfiske inventerade en kort bit av den restaurerade miljön. Resultatet blev drygt 240 årsungar av öring på en sträcka av 32 meter. Det är ett mycket gott resultat och det visar än en gång att fiskevård fungerar, konstaterar projektledaren Lars Vallin.

Läs en tidigare nyhet om åtgärden i Snoderån här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |

Nyhetsarkiv