Laxens dag i fritt strömmande Rönne å

ronnea_laxensdag_1_8...
Foto: Anders Karlsson / Fiskevårdaren Anders Eklöv informerade om åtgärderna i Rönne å.
På Kristihimmelsfärdsdag den 30 maj arrangerade Sportfiskarna laxens dag i Rönne å. Tillsammans med Sportfiskarnas Skånedistrikt, Helsingborgs Sportfiskeklubb, Ängelholms Sportfiskeklubb, Klippans Sportfiskeklubb, Klippans kommun samt Länsstyrelsen och allmänheten flyttades lax upp till forsarna uppströms kraftverken i Klippan. Aktiviteten är ett första steg i arbetet med att återställa Sveriges sydligaste atlantlaxälv.

Den 15 maj stängdes de tre kraftverken vid Klippan ner av den nya ägaren Klippans kommun. Samtidigt började vatten att släppas på i de tidigare torrlagda åfårorna i anslutning till kraftverken. Nu forsar vattnet fritt förbi kraftverken och den omedelbara effekten av detta är att de cirka 5000-6000 utvandrande ålarna nu kan vandra förbi kraftverken utan att riskera att dödas. Tidigare förolyckades omkring 90 % i kraftverkens turbiner. Så småningom kommer dammarna att rivas ut och fisken i Rönne å kan då vandra obehindrat. Åtgärderna är ett fantastiskt framsteg för svensk fiske- och vattenvård.

ronnea_laxensdag_2_8...
Foto: Anders Karlsson / Utsättning av laxungar vid Forsmöllan.

För att snabba på etableringen av lax uppströms kraftverken genomfördes elfisken på lekområden vid Västra Sönnarslöv, omedelbart nedströms Klippan. De fångade laxungarna kördes sedan upp till Forsmöllan där de med allmänhetens hjälp återfick friheten i de återskapade strömmarna vid Forsmöllan. I samband med fiskutsläppet gavs även information om Laxens år samt om livet i Rönne å och kommande restaureringsinsatser. Sammanlagt deltog ett femtiotal personer i aktiviteten.

Sportfiskarna kommer att medverka i det fortsatta arbetet med återställningen av Rönne å och kommer fortlöpande att informera om de åtgärder som genomförs.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |

Nyhetsarkiv