Välkommen på invigning av Gävles nya våtmark Sjöängssältorna

fiskevard_fungerar_g...
Foto: Bernt Moberg / Minigädda från den nya våtmarken. 50 000 gäddyngel/dygn vandrade ut under vårens mest intensiva period!
Järvstabäcken kommer från Hemlingbysjön och mynnar i Bottenhavet mellan T-udden och Flisskär strax söder om centrala Gävle. 700 meter uppströms bäckens mynning i havet, intill Måsbergets idrottsplats, har nu en tre hektar stor våtmark skapats.

Syftet är att våtmarken ska användas som lekområde för kustens abborrar och gäddor. Id och mört är två andra arter som sannolikt också kommer att söka sig till Sjöängssältorna för att leka.

Precis som så många andra små vattendrag har Järvstabäcken fördjupats och rätats ut en gång i tiden för att dess omgivning skulle bli torrare. Anledningen kan ha varit att marken användes för bete eller slåtter. En oönskad konsekvens blev att fiskens reproduktionsmöjligheter i bäcken försämrades kraftigt. De intressen som gjorde att våtmarker torrlades finns i många fall inte kvar idag. Därför restaureras nu våtmarker på många platser.

Fiskevård fungerar!
Bestånden av de vårlekande abborrarna och gäddorna i Järvstabäcken var före anläggandet av Sjöängssältorna praktiskt taget obefintliga. Därför återetableras nu båda arterna i Järvstabäcken genom att lekmogna gäddor och befruktad abborrom flyttas till den skapade våtmarken. Det har gjorts 2018 och 2019. Metoden fungerar mycket bra. Massor av yngel har redan lämnat Sjöängssältorna i år. Gäddynglen började lämna våtmarken omkring den 10 maj och 15–17 maj kulminerade utvandringen då cirka 50 000 gäddyngel per dygn simmade ut till Inre fjärden. Abborrynglen kommer något senare. Chansen är stor att abborrvandringen kommer igång lagom till invigningen av Sjöängssältorna den 4 juni.

Uppföljning kommer att fortsätta med hjälp av fällor för att kontrollera både uppvandring av lekfisk och utvandring av yngel.
Det är inte omöjligt att även en och annan havsöring kan söka sig upp i Järvstabäcken för att leka. Samtidigt som våtmarken anlades iordningsställdes nya lek och uppväxtområden för öring i Järvstabäcken. Sportfiskarna kommer att arbeta för att även etablera havsöring i Järvstabäcken.

Våtmarken Sjöängssältorna har kunnat förverkligats tack vare en samverkan mellan Sportfiskarna, Gävle kommun, Länsstyrelsen Gävleborg och Havs- och vattenmyndigheten.
Välkomna på invigningen av Sjöängssältorna så får du veta mer om fiskevården i Järvstabäcken och i några andra av vattendragen i Gävletrakten!

Datum: tisdag 4 juni
Tid: 18.00
Plats: vändplanen innanför Måsbergets idrottsplats
Kontakt: Lars Ljunggren, tel 070-318 17 45

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv