Seger för miljön: stopp för laxodling utanför Västkusten

Lax_fr_rolfsaan_800
Foto: Markus Lundgren / Rolfsåns laxar slipper nu hotet från en laxodling i havet utanför ån.
Länsstyrelsen i Hallands län har beslutat att avslå ansökan om tillstånd för att odla lax i havet utanför Bua på Västkusten.

Sportfiskarna har tidigare rapporterat om att denna ansökan om att få bedriva laxodling hade anmärkningsvärt stora brister. Bland annat saknades en miljökonsekvensbeskrivning och verksamhetsutövaren hade inte genomfört något samråd.

Sportfiskarna krävde avslag på ansökan i förbundets remissyttrande där även skrivelser från sex olika lokalföreningar ingick.

Länsstyrelsen avslog nu ansökan, bland annat med motiveringen att:
”En öppen laxodling i havet skulle sammantaget alla de risker det innebär medföra väsentliga risker som hotar vild atlantlax och havsöring. Sökande har inte kunnat visa på hur man i en kassodling långt ute till havs helt exponerat för vågor och vind skall kunna undvika smittspridning (sjukdomar, svamp), rymningar, genetisk påverkan, spridning av laxparasiter.

Den föreslagna odlingsplatsen ligger på relativt grunt vatten nära flera laxförande vattendrag, inom ca 20 km ligger Kungsbackaån, Rolfsån, Löftaån, Viskan, Himleån och Tvååkersån samt en mängd havsöringsförande bäckar. På hela västkusten finns 23 laxvattendrag varav 13 ligger i Halland, av dessa håller sex vattendrag (Stensån, Genevadsån, Fylleån, Ätran, Rolfsån och Suseån) genetiskt helt unika vildlaxbestånd som riskerar att påverkas negativt. Dessa laxstammar och arter är av nationellt intresse.”

Läs Länsstyrelsen beslut här: Ansökan om tillstånd laxodling i havet utanför Bua, Varbergs kommun.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Göteborg | Taggar: |

Nyhetsarkiv