Tips: Jobba med fiskevård på HaV

forsbild_800
Foto: Sportfiskarna
Havs- och vattenmyndigheten söker nu en utredare som ska jobba med fiskevårdsfrågor och skogsbrukets miljöpåverkan.
Havs- och vattenmyndigheten söker en utredare för arbete med fiskevård och limniskt åtgärdsarbete med inriktning restaurering. Du kommer också att arbeta med skogsrelaterade vattenfrågor och skogsbrukets påverkan på vattenmiljön.

Arbetsuppgifter
Som utredare inom fiskevård kommer du att samordna åtgärder för att bevara och förbättra fiskpopulationers livsmiljö, vilket även omfattar att restaurera skadade miljöer och bestånd. Det innebär översyn av föreskrifter, vägledning, samt fördela statsbidrag till länsstyrelser och andra aktörer. Du ska också följa upp omfattning, mål och resultat av olika fiskevårdande åtgärder, följa upp anslagsanvändningen för fiskevården och bereda underlag för rapportering till regeringen. Du kommer att arbeta i nära samverkan med andra funktioner inom myndigheten, men också med externa aktörer, såsom myndigheter, kommuner, företag, fiskevårdsföreningar och ideella organisationer.

Tjänsten innebär också arbete med skogsrelaterade vattenfrågor samt myndighetens vägledning och underlag för åtgärder för att minska skogsbrukets påverkan på vattenmiljön. Det innebär nära samverkan med Skogsstyrelsen inom ramen för vattenförvaltningens åtgärdsprogram så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Det handlar bland annat om åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen och partiklar till sjöar och vattendrag, upprätthålla skogsmarkens buffertförmåga mot försurning samt minska fysisk påverkan på vattenmiljöer. Men även åtgärder för utveckling av skogsbrukets miljöhänsyn samt utveckling av styrmedel för ekologiskt funktionella kantzoner vid sjöar och vattendrag.

Du kan även komma att arbeta med andra på myndigheten förekommande arbetsuppgifter inom biologisk mångfald.

Placering är på HaV:s huvudkontor i Göteborg. Tjänsten är en visstidsanställning på 2 år. Sista ansökningsdatum är 2019-06-09.

Läs hela platsannonsen med info om ansökan här.

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv