Akut nödläge för fiskbestånden på Västkusten

Randi-3-foto-Markus_...
Foto: Markus Lundgren / Mångårigt överfiske har tömt havet på fisk.
Läget för fiskbestånden längs Västkusten är i många fall mycket allvarligt, vilket bekräftas i årets sammanställning av SLU Aquas kusttrålundersökning.

Att de flesta kommersiellt fiskade bestånden längs Västkusten har minskat kraftigt är inga nyheter. Överfisket under 80-, 90- och 00-talet var politiskt sanktionerat med alldeles för högt satta fiskekvoter på många fiskbestånd. Det tog bara några decennier från ett fantastiskt fiske efter bleka och torsk från klippor och fjordar på 70-talet till nästan helt fisktomma kuststräckor efter millennieskiftet.

–Läget är mycket allvarligt för många fiskbestånd på Västkusten, men det har det egentligen varit i flera decennier utan några större insatser från politiker och andra beslutsfattare, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren.

Under både 2018 och inledningen av 2019 har sportfiskare larmat om att till och med vraken i Kattegatt och Skagerrak varit fisktomma. Vraken har annars varit ett tillhåll för bleka och torsk, skyddade från det annars mycket intensiva trålfisket på västkusten. Situationen tycks ha förvärrats ytterligare. Detta bekräftas nu i SLU Aquas årliga rapport som sammanfattar fjolårets kusttrålundersökning av kustnära fiskbestånd längs den svenska västkusten, och det är en oerhört deprimerande läsning.

I rapporten konstateras bland annat att sammanlagt 32 trålstationer längs kusten och i utsjön besöktes i norra Västerhavet under hösten 2018. Fångsterna av torsk längs kusten låg i stort sett på samma låga nivå som 2017 och förekomsten av stor könsmogen torsk var fortsatt mycket låg. Anmärkningsvärt är att den största torsken som fångades under 2018 var blott 56 cm lång. Vidare indikerar fångsterna av torsk i utsjön att det skett en fortsatt minskning jämfört med 2017 och nivåerna är nu de lägsta som registrerats sedan provtagningarna började.

Även för kolja i utsjöområdet noterades de lägsta nivåerna i kusttrålningens historia. För vitling fortsatte också en negativ trend och för torskfiskarna handlade fångsterna nästan uteslutande om juvenil fisk. Totalt fångades 48 olika fiskarter i provtrålningarna.

Läs rapporten i sin helhet här.

Här kan man även lyssna på Markus Lundgren Sportfiskarnas regionchef i Väst på P4 Halland om svårigheterna att uppnå ett hållbart fiske till 2020.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske, Fiske i Göteborg, Pressrum | Taggar: |

Nyhetsarkiv