Premiär för Skolbäcken i Mörrum

skolbacken_morrum_80...
Foto: Anders Karlsson / Att man blev lite blöt dämpade inte barnens entusiasm.
Sportfiskarna genomförde tillsammans med personal från Mörrums Kronolaxfiske Skolbäcken i Mörrum den 8–9 maj.

Sammanlagt var det fyra klasser från mellanstadiet på Mörrums Skola som fick prova på att bekanta sig med bäcken som mynnar vid ettans pool vid Kronolaxfisket.

Barnen fick prova på att samla insekter, titta på elfiske samt lägga ut lekgrus för öring. Resultatet från övningarna visade att den lilla bäcken hyste en oväntat riklig insektsfauna med bland annat dagsländor, nattsländor, trollsländor och andra former av insekter. Dessutom fångades årsungar av öring en bit upp i bäcken vilket tyder på att öring lekt bäcken i höstas. Det samlade resultatet visar alltså att bäcken har en mycket intressant potential som lekområde för havsöring!

- Eleverna tycker alltid det är spännande att få undersöka livet i bäcken, speciellt när det är ett vattendrag som de själva har anknytning till och kan besöka igen. Skolbäcken vid Mörrumsån ger verkligen barnen en helhetsbild av öringen och laxens liv och hur viktigt det är att skydda de mindre vattendragen. Att vi under Skolbäcken kan kombinera barns lärande med praktisk fiskevård där de själva får vara med och göra skillnad gör Skolbäcken en svårslagen aktivitet ute vid vattnet, säger Julius Jarving Olsson, ungdomsansvarig på Sportfiskarna Region Syd.

Som en extra bonus fick skolbarnen bekanta sig med en blanklax i tiokilosklassen, nyfångad i Mörrumsån strax bredvid bäckens mynning.
Skolbäcksaktiviteterna avslutades i Laxens hus med intressanta diskussioner om laxens och de andra fiskarternas liv och betydelse för Mörrumsån. Sammantaget var det ett mycket lyckat arrangemang och fler skolbäcksaktiviteter lär följa i bäcken och vid Kronolaxfisket.

Kategorier: Fiske i Malmö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv