Kalkning i fjällvatten fortsatt aktuellt

storulvaan_jamtland_...
Foto: Bengt Olsson
Länsstyrelsen i Jämtlands län gör en tydlig koppling mellan kalkning och sportfisket i fjällvatten i årets Fjällfiskeguide. På ett pedagogiskt sätt förklarar man för målgruppen sportfiskare varför det fortsatt är nödvändigt att jobba med försurningsproblematiken i fjällvattnen.

”Problematiken med surt regn uppdagades i Jämtland under sjuttio- och åttiotalet med kraftiga skador på småkryps- och fiskbestånden. Det visade sig att svavelföroreningarna främst kom från Storbritanniens och Östeuropas förbränning av fossila bränslen.

Utsläppen har idag kraftigt minskat, men de tunna marktäckena och den svårvittrade berggrunden leder till att delar av Jämtlandsfjällen är extra känsliga för detta nedfall och att fjällområdenas förmåga att återigen bygga upp motståndskraft mot försurande processer tar väldigt lång tid.
Därför kan idag även ”rent” regn ha en försurande effekt då fjällens motståndskraft mot naturligt försurande processer helt enkelt är borta.

Insatser behövs
Tills dessa områden återigen byggt upp sin motståndskraft behöver fisk och småkryp hjälp för att klara de låga pH som uppstår främst vid vårfloden. Därför har det sedan 90-talet tillförts kalk till sjöar och vattendrag, kalk som helt enkelt höjer pH och minskar skadorna på fisk och småkryp.
Resurstilldelningen till försurningsproblematiken har varit nedprioriterad sedan 2005, vilket resulterat i att vi återigen ser att pH begränsar fiskyngels överlevnad och småkrypens utbredning.

Under de kommande åren kommer arbetet med att kartlägga dagens försurningsproblematik i fjällen utökas. Med traditionell vattenprovtagning har det varit svårt att få en komplett bild då provtagning i fjällen både är svårtillgänglig och dyr.
Men nya pH-mätare som kan placeras ut på fjället är ett nytt verktyg som ger oss en komplett bild av hur vattenkemin förändras vid exempelvis snösmältning.
Samtidigt tittar vi på effektivare metoder att kalka där vi har skador på fisk och bottenfauna.”

Fjällfiskeguiden 2019 för Jämtlands län finns på denna sida både som nedladdningsbar PDF och att beställa i tryckt version.

Kategorier: Försurning, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv