Västra Götaland drar ned på våtmarkskalkning

kalkning_800
Foto: Rolf Johansson / De våtmarker där kalkningen nu pausas bedöms klara uppehållet.
Länsstyrelsen i Västra Götaland väljer i år att pausa delar av länets våtmarkskalkning.
Skälet till årets minskade kalkning är enligt uppgifter från länets kalkhandläggare att de medel man internt förfogar över på länet inte räcker för att upprätthålla all kalkning. Då en del av våtmarkskalkningarna bedöms vara möjliga att pausa utan att det påverkar vattenkemin i åtgärdsområdena väljer man nu att spara pengar på detta sätt.

– Anledningen till att vi väljer att göra ett uppehåll av just våtmarkskalkningar är att våtmarker som kalkats under flera år har byggt upp ett betydande kalklager och tappar bara ca 20 % i alkalinitetstillskott om man skulle hålla upp ett år. De områden som vi valt bedömer vi klara detta och neddragningarna har skett i samråd med huvudmännen för kalkningen. Vi bevakar också dessa områden och räknar med att behöva kompensationskalka nästa år för den uteblivna givan i år. Inför kalkningen 2020 kommer vi alltså att följa upp dessa åtgärdsområden och kompensera där det behövs med anpassade kalkgivor, säger Anders Lundin, som ansvarar för kalkningsverksamheten på Länsstyrelsen för Västra Götalands län.

Totalt hamnar årets neddragning av kalkningen på ca 2 750 000 kr i stadsbidrag vilket motsvarar ca 1 600 ton kalk mindre i länet. Den totala summan som betalas ut i kalkningsbidrag är dock över 20 000 000 kr och mängden kalk som sprids i länet är ca 15 000 ton.

 

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv