Utsläpp av frigolit sprids till sjön Norrdellen i Hälsingland

frigolit_norrdellen_...
Foto: Lars Arwén / Frigolitkulorna har spritts över stora områden runt Norrdellens stränder.
Utsläpp av frigolit från Holmens plantodling i Friggesund har i många år hamnat i sjön Norrdellen i anslutning till ån Svågans utlopp i sjön. Utsläppen har nyligen uppmärksammats av SVT Gävleborg.

Enligt lokal boende har utsläppen pågått under många år och spridits långt ut i sjön och bland annat ansamlats på stränderna på öar ute i sjön. Utsläppen har även påtalats för ansvariga på Holmens plantodling, bland annat då Hudiksvalls kommun efter anmälan utfört tillsyn. Holmens plantodling har byggt tre dammar för att samla upp frigolitkulorna men det har inte varit tillräckligt för att stoppa spridningen från anläggningen.

– Utsläppen till nedre delen av Svågan och till Norrdellen har pågått i många år. Exakt hur det påverkar Dellenöringen är ju svårt att säga men det kan aldrig vara bra för vattenmiljön med en massa plast, kommenterar Lars Arwén, ordförande i Dellenbygdens flugfiskeförening.

I Dellensjöarna, Norr- och Sördellen, finns en genetiskt unik öringstam, Dellenöring, som enligt lokala sportfiskare minskat sedan 1990-talet. Sannolikt beror minskningen på ett flertal olika faktorer, men en kontinuerlig spridning av plast till sjöns ekosystem kan rimligen bara bidra till att försämra vattenmiljön och öringens förutsättningar. Att plastpartiklar kan tas upp av olika organismer i näringskedjan är även väl belagt. Förutom öring finns en mängd fiskarter i Dellensjöarna som exempelvis sik, braxen, mört, harr, abborre, nors, lake och gädda.

Toppen av ett isberg?
De lokala utsläppen vid Friggesund aktualiserar ett problem som potentiellt kan vara långt större då frigolitkulor länge används storskaligt inom plantodling för att skydda plantorna. Årligen produceras omkring 110 miljoner skogsplantor i Sverige och frigolit används i hög utsträckning i odlingen enligt källor på Skogforsk. Många odlingar ligger, likt Holmens plantodling, även i anslutning till vattendrag eller sjöar då odlingen även kräver stora mängder vatten. Frigolitkulorna är väldigt lätta och kan därmed snabbt spridas med vinden och hamna i vattendragen. Frigolitkulorna kan även föras ut i naturen vid själva planteringen. Frigolit är en form av cellplast som är billigt att framställa och som tål vatten mycket bra men som på sikt bryts ner av ultraviolett ljus från solstrålning. Enligt Jörgen Hajek, specialist på skogsskötsel på Skogforsk, bör det vara fullt möjligt att fasa ut frigolit från odlingen till förmån för miljövänligare alternativ som exempelvis träspån.

– Vi ser nu över möjligheterna att genast byta ut frigolitkulorna. Under tre år har vi genomfört forskning och utveckling kring alternativ och just nu pågår ett försök med sågspån som uppvisar väldigt goda egenskaper som ersättningsmaterial. Vi tog kontakt med tillsynsmyndigheten, Norrhälsinge Miljökontor, under gårdagen för att så snabbt som möjligt hitta en lösning som får bort frigolitkulorna från vattnet, kommenterar Hakim Belarbi på Holmen AB.

Sportfiskarna kommer med hjälp av lokala fiskeföreningar att fortsatt bevaka frågan.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv