Svensk-norsk försurningskonferens i Göteborg

sandola_800
Foto: Bengt Olsson
Save the date: Havs- och vattenmyndigheten kommer att vara värd för en gemensam svensk-norsk kalkningskonferens i Göteborg 19–20 november.

Programmet för konferensen är ännu inte klart men enligt uppgifter från HaV kommer bland annat nya forskningsresultat samt problematiken kring försurade gränsvatten att diskuteras.

Havs- och vattenmyndigheten kommer preliminärt att gå ut med mer detaljerad info om konferensen före sommarledigheterna.

Läs en tidigare nyhet här om Halån, ett försurat gränsvatten i Värmlands län.

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv