Förslag på fiskebegränsningar längs Norrlandskusten

sikar_800
Foto: Bengt Olsson / Sik är en av de arter på kuststräckan som kan gynnas av fiskebegränsningar.
Havs- och vattenmyndigheten presenterar nu ett förslag på begränsningar av fisket på kusten från Västernorrland till Uppsala.

Förslaget innebär bland annat att nätfiske innanför tremeterskurvan ska förbjudas från 1 september till och med 10 juni.
Förslaget omfattar även begränsningar av sportfisket med bland annat höjt minimimått för havsöring till 50 cm och att det införs en baglimit på en öring/dygn. Även fisket efter gös föreslås att begränsas med en baglimit på en gös/dygn och ett fönsteruttag på 45–60 cm.

Sportfiskarna ställer sig generellt positiva till åtgärder för att skydda bestånden av havsöring, gös, sik och gädda längs kusten. För dessa bestånd, som förbundet bedömer som svaga, kan åtgärder som begränsningar i fisket vara mycket positivt.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 september 2019.
Sportfiskarna kommer givetvis att analysera förslaget i detalj innan svar lämnas på remissen. Medlemmar som har synpunkter får gärna höra av sig till:

Lars Ljunggren, projektledare fiskevård Sportfiskarnas regionkontor Gävle
Tel: 0703-181745, lars.ljunggren@sportfiskarna.se

Hela förslaget kan hittar du på HaVs hemsida.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv