Detta gäller vid storfiskregistrering av vild lax och öring

vanerlax_fettfenekli...
Foto: Storfiskregistret / Fettfeneklippt odlad lax från Vänern får registreras i Storfiskregistret. Denna lax fångades av Ulf Hedberg.
Sportfiskarna förtydligar att vild lax och öring från Vänern och vild Östersjölax fångad i Östersjön inte får registreras i Storfiskregistret.

Vild Gullspångsöring och Gullspångslax i Vänern är unika stammar av fisk som idag tyvärr är mycket svaga och därför fredade. Även vild Klarälvslax och Klarälvsöring är fredade av samma skäl. Odlade öringar och laxar i Vänern får fettfenan bortklippt som ungar/smolt vilket gör att det vid fångst är enkelt att särskilja vad som är vild fisk och inte. Även kompensationsodlad lax från utbyggda Östersjöälvar märks genom att fettfenan klipps bort.

Vid fiske i Vänern måste all öring och lax med fettfenan kvar släppas åter. Detta måste ske så skyndsamt och skonsamt som möjligt. Så här står det i paragraftexten från gällande föreskrifter:

”Fångst i Vänern med angränsande vattendrag av lax och öring som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt är förbjudet under hela året. Den som fångar sådan, icke fenklippt, fisk skall genast släppa ut den i vattnet. 2 kap. 17 § FIFS 2004:37”

Även vild Östersjölax förekommer i svaga bestånd i ett flertal älvar. All omärkt lax med fettfena fångad i Östersjön ska därför enligt fiskereglerna återutsättas så skyndsamt och skonsamt som möjligt.

I Storfiskregistrets regler står det: ”Inte heller godkänns fångad fisk om fisken har fångats i strid med gällande fiskelagstiftning.” I samband med att en stor öring från Vänern nyligen anmäldes till Storfiskregistret fick Sportfiskarna anledning att förtydliga vad som gäller för Storfiskregistrering av ovan nämnda laxfiskar.

-Eftersom vild öring och lax från Vänern alltså inte får mätas och vägas innan återutsättning utan ska återutsättas direkt vill Sportfiskarna nu förtydliga att vi inte godkänner dessa fiskar för storfiskregistrering. Detsamma gäller alltså för lax med fettfena fångad i havet i Östersjön, säger Nicka Hellenberg, Sportfiskarnas Storfiskregistrerare.

Läs mer om gällande fiskeregler här: Havs- och vattenmyndigheten.

Läs Storfiskregistrets regler här: Storfiskregistret

Kategorier: Nyheter förstasidan, Storfiskregistret, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv