Friluftslivet i fokus: Miljöpartiets svar

skolbacken_ny_800
Foto: Magnus Grimstedt
De flesta av friluftslivets frågor berör sportfisket. Det kan röra sig om allt från strandskydd, bevarandet av tätortsnära natur, satsningar på mer friluftsliv i skolan och för nyanlända och inte minst det statliga stödet till friluftslivet. Sportfiskarna presenterar nu en serie om hur de olika partierna ser på friluftslivet och dess förutsättningar. Först ut är Miljöpartiet där tidigare Miljöministern Karolina Skog svarat på våra frågor.

Miljöpartiet lanserade under valrörelsen ett löfte om dubblerat anslag för Svenskt Friluftsliv, varför är det svenska friluftslivet viktigt för Miljöpartiet?
Svar: Friluftstrenden är stark i Sverige. Den ger jobb i hela landet och ser till att fler människor får komma ut och njuta av vår fantastiska natur. Det är bra för hälsan att komma ut och röra på sig, en motvikt till dagens stillasittande.  
Det man känner till och tycker om vill man också skydda. Förståelse, närhet, att tycka om naturen, är grunden till engagemang hos människor. Vi tycker att det är oerhört viktigt att fler får möjlighet komma ut i naturen.


Allt fler svenskar talar om att semestra i Sverige istället för att åka utomlands. Inte minst av miljöskäl. På vilka sätt kan ett stärkt friluftsliv bidra till att göra semestrande i Sverige mer attraktivt?
Svar: Vi har en oerhört varierad och rik natur i Sverige som ger möjlighet till många olika slags naturupplevelser och typer av rekreation. Om fler upptäcker och lär känna vår fantastiska svenska natur kan fler se de stora möjligheterna med att semestra på hemmaplan. Ett stärkt friluftsliv hjälper till att få människor att hitta ut i naturen och upptäcka olika typer av aktiviteter och sätt att koppla av.

Många grupper har dålig tillgång till friluftslivet. Det gäller bland annat äldre, barn eller nyanlända. Vad tror du skulle kunna göras för att ge fler tillgång till friluftslivet?
Svar: Tyvärr ser vi idag att det är stor skillnad mellan olika grupper i hur mycket man kommer ut i naturen, bakgrund och ekonomi spelar en viktig roll. Det finns en ”naturklyfta”. Stillasittandet hos barn ökar och vi har en tilltagande psykisk ohälsa. Dessa tendenser motverkas av bland annat ett aktivt friluftsliv.
Friluftsorganisationerna spelar en viktig roll för att fler människor ska komma ut i naturen. Under förra mandatperioden har Miljöpartiet i regering nära dubblerat det statliga stödet till dessa, vilket bland annat möjliggjort fler projekt som handlar om att sprida naturupplevelser till nyanlända. Vi har också stöttat arbetet med marin pedagogik, sänkt momsen på naturguidning samt genomfört massiva satsningar på skydd och skötsel av värdefull natur. Alla dessa steg gör naturen tillgänglig för fler. Miljöpartiet vill stärka detta arbete ytterligare, genom att öka stödet till friluftsorganisationerna. Budgetutrymmet denna period är tyvärr väldigt begränsat efter att M och Kd fick igenom skattesänkningar på 20 miljarder, med det är fortsatt en prioritet för Miljöpartiet.

Hur ser du på kopplingen mellan miljöengagemang och friluftsliv? Kan en större närhet till naturen också leda till en större ansvarskänsla för naturen?
Svar: Det man känner till och tycker om vill man också skydda. Förståelse, närhet, att tycka om naturen, är grunden till engagemang hos människor. Det om något behöver vår jord nu. Genom våra satsningar på friluftslivet vill vi se en kunskapssatsning och ett fortsatt arbete för att fler människor ska lära känna naturen och varför den är viktig för oss.

Fiske är ett av våra vanligaste fritidsintressen med fler än en miljon utövare årligen, enligt statistik från SCB och Havs- och vattenmyndigheten. Vilken relation har du själv till fiske och andra friluftsaktiviteter?
Svar: Jag har bott vid havet stora delar av mitt liv och har en väldigt stark relation till kusten. Spöfiske är något jag gör tillsammans med familjen, det är ett sätt att vara aktiva tillsammans. Tyvärr är fisket i “min” vik i Blekinge inte i närheten av vad det varit och vi får inte mycket fångst. Men vi får fina stunder tillsammans. Jag tycker också väldigt mycket om att paddla havskajak och längtar till pingst då jag ska hämta ut en ny kajak som jag har beställt.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv