Fiskeforum 2019 lyckades lyfta sportfiskets frågor

fiskeforum_2019_800
Foto: Ola Hedin / Landsbygdsminister Jennie Nilsson betonade miljöfrågornas betydelse i sitt inledningstal.
Över 150 deltagare samlades i Näringslivets hus i Stockholm 2-3 april då Fiskeforum 2019 genomfördes med huvudtemat fisketurism.

Deltagarna kom från norr till söder för att lyssna på föredrag om fisketurismens samhällsekonomiska värde samt möjligheter och utmaningar i Sverige. Ett annat avsnitt handlade om förvaltning av lax för ökad samhällsnytta samt vattenkraftens miljöanpassning.

Hans Majestät Konungen, som för övrigt är en flitig sportfiskare, höll konferensens öppningsanförande och landsbygdsminister Jennie Nilsson svarade för inledningstalet och betonade miljöfrågornas betydelse för en hållbar framtida utveckling. Hon ansåg också att det behövs en landsbygdspolitik för jobb i glesbygden och bra konkurrensförutsättningar för den blå näringen.

Även tre generaldirektörer deltog: Christina Nordin Jordbruksverket, Jakob Granit Havs- och vattenmyndigheten samt Gunilla Nordlöf Tillväxtverket. Ett besked från dessa var att den samverkan som inletts kommer att utvecklas och fördjupas för att sportfiskenäringens frågor ska få bra förutsättningar.
Ett ytterligare inslag i evenemanget bestod av att under hela första dagen deltog åtta representanter från riksdagens miljö- och jordbruksutskott och dagen avslutades för övrigt med en politikerpanel som diskuterade vad den politiska nivån kan göra för att stötta fisketurismens utveckling. Det kan konstateras att politikerna var nöjda med dagen och ansåg att de fått lära sig en hel del nytt. Gemensamt var också att de ville verka för mer kunskapsutveckling och fakta i frågor kring fisketurismens värde. Några andra frågor som diskuterades av politikerna var säl- och skarvförvaltning, allmän fiskevårdsavgift och friluftslivets stora betydelse.

- Vi lyckades få upp sportfiskets frågor på en högre nivå i politiken med detta arrangemang. Det var extra roligt med så många intressenter närvarande, med bland annat en minister som såg positivt på sportfisket och sportfiskenäringen och tre generaldirektörer som vill utveckla verksamheten genom lokal utveckling landet runt. Och politikerpanelen fick god kunskap om dagens olika sportfiskefrågor. Vi återkommer med ett nytt Fiskeforum 2020, kommenterar
Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm, som ingick i organisationskommittén.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv