Skyddsjakt på skarv vid Testeboån

Skarv_800_foto_Targn...
Foto: Targn Pleiades
Sportfiskarna har bistått Gävle kommun med en ansökan om skyddsjakt på skarv vilket nu gett resultat: 100 skarvar ska få skjutas.

Länsstyrelsen har bedömt att skarvförekomsten i Testeboån innebär en risk för allvarlig skada på fiskbestånden i området, därför har nu Gävle kommun fått tillstånd för skyddsjakt på 100 skarvar i Testeboåns mynningsområde. Jakten kommer att genomföras av kommunens skyddsjägare.

Stora mängder lax och öring smolt från framförallt Dalälven, men även från Testeboån, har försetts med så kallade PIT-märken (Passive Integrated Transponder) de senaste åren. Scanning på skarvens häckningslokaler av Älvkarleby Sportfiske tillsammans med Länsstyrelsens i Uppsala län det senaste året har då visat att skarvarna tar en betydande del av smolten som lämnar vattendragen.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv