Laxkonferens lyfte laxens olika frågor

laxkonferens_800
Foto: Glenn Douglas / I Finland har man nu infört stränga böter för tjuvfiske: man får helt enkelt betala marknadspriset för det man tjuvfiskat.
Laxkonferensen i Luleå 20–21 mars bjöd på mycket intressanta presentationer från olika internationella forskare. Fokus var på alla de olika frågor som rör Östersjölaxens beståndsstatus och förvaltning.

Några av de ämnen som presenterades och diskuterades var hur man skapar en långsiktig förvaltningsplan för Östersjölaxen, de senaste rönen om laxsjukdomarna och skarvens påverkan på fiskbestånden. Både svenska Näringsdepartementet och finska Jord- och Skogsbruksministeriet var på plats. Konferensens första kväll avrundades med filmvisning av Fred Campbell från det kanadensiska filmteamet Hooké fishing.

Konferensen lockade totalt 110 deltagare.

Presentationerna från konferensen finns på denna sida: Laxkonferens/presentationer.

Kategorier: Nyheter förstasidan | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv