Skolbäcken - ny framgångsrik utomhuspedagogik

skolbacken_pressrele...
Foto: Magnus Grimstedt
Skolbäcken är Sportfiskarnas senaste läro-och upplevelsekonceptet för skolklasser. En nyligen publicerad forskarrapport beskriver projektet som framgångsrik naturvårdsinriktad utomhuspedagogik.

Att uppleva och upptäcka det myller av liv som gömmer sig under vattenytan ger starka intryck. Det är en utmärkt utgångspunkt för att nå flera lärandemål och samtidigt stimulera arbete i grupp samt fysisk aktivitet. Att dessutom få göra praktiska insatser för miljön ökar känslan av att ha bidragit med något betydelsefullt.

Inom Skolbäcken får skolklasser följa med Sportfiskarnas pedagoger till ett vatten i skolans närmiljö där eleverna får möjlighet att själva utföra fiskevårdande åtgärder – flytta grus, mäta fisk, beräkna flöden, inventera flora och fauna – och på så sätt få en mycket konkret upplevelse av livet under ytan och vad man kan göra för att vårda och skydda det. Från skolbänken till Skolbäcken helt enkelt.

Under 2018 lät Sportfiskarna, med stöd från Svenskt Friluftsliv, två forskare från Göteborgs universitet utvärdera Skolbäcken med fokus på projektets måluppfyllelse. Resultatet blev rapporten ”Skolbäcken – som ett rinnande vatten?”. I rapporten konstateras bland annat att Skolbäcken utmärker sig i utomhuspedagogiska sammanhang genom att kombinera klassisk utomhuspedagogik med praktiska vatten- och fiskevårdsåtgärder. Forskarna kallar konceptet för en naturvårdsinriktad utomhuspedagogik.

Sportfiskarna planerar att under 2019 ta ut över 6 000 barn på praktisk naturvård runtom i landet.

Läs rapporten i sin helhet här: Skolbäcken: Som ett rinnande vatten?

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Pressrum, Ungdom | Taggar: |

Nyhetsarkiv