77 000 laxungar har satts ut i Vättern 2015–2018

Smolt-och-stirr-Feng...
Foto: Peter Belin / Smolt och stirr av Gullspångslax från odlingen i Fengersfors.
Nyligen sammanställd statistik från de senaste fyra åren visar att 77 000 laxungar satts ut för fisket i sjön.

Det populära sportfisket efter lax i Vättern grundar sig sedan 1971 på utsättningar av laxungar. Lax från flera olika stammar har satts ut i Vättern men sedan 90-talet är det Gullspångslax som härstammar från Vänern som använts för utsättningar. Som mest har det årligen satts ut 40 000 st vilket var under 90-talet och från 2004 är ambitionen att det ska sättas 20 000 per år. Sedan 2015 sköter Sportfiskarna i samverkan med länsstyrelsen upphandling och kontroll av laxungar för utsättning. Pengarna för utsättningar kommer dels från fiskeavgiftsmedel via vattendom för utbyggnaden av Motala ström samt genom bidrag till stiftelsen Mer Lax i Vättern (MLiV) där fiskeklubbar, tävlingar och enskilda bidragsgivare gör en stor insats för sportfisket i sjön. Ingen nämnd och ingen glömd men Vätterns sportfiskare bidrar till att det finns ett laxfiske för alla.

De senaste fyra åren har det satts ut 77 000 laxungar i sjön. Utsättningsfisken har kommit från tre olika odlingar. Kostnaden för fisken inklusive arbete med utsättningar, kontroller och upphandling har uppgått till 2,5 miljoner varav 590 000 kr har kommit från bidrag lämnade till MLiV.

-Grundtanken var att vi skulle ha fisk från tre odlingar för att säkra tillgången om det skulle gå dåligt eller hända något med fisken på någon odling”, säger Peter Belin, Sportfiskarna, som ansvarar för upphandlingen av laxungarna.

I nuläget är det endast två odlingar som har Gullspångslax eller Klarälvslax till försäljning och utsättning i Vättern och det finns en avsiktsförklaring att de ska leverera 10 000 vardera.

De senaste åren har det av olika anledningar varit svårt att få tag på Gullspångslax till avel och det innebär att i år och 2020 kommer det sättas ut 20 000 Klarälvslaxar för fisket i Vättern. Förhoppningen är att det åter kommer att finnas Gullspångslax för utsättning framöver.

Fångstdatabanken Vättern
För framtida koll på de olika bestånden och sportfisket har Sportfiskarna en app, Fångstdatabanken, där sportfiskare kan lägga in sina fångster och fisketurer. Det är ett sätt att få koll på bestånden och fisketryck och även ge möjlighet att kunna utvärdera de utsättningar som görs. All data vi får in via appen sammanställs och skickas sedan till myndigheter och forskare och andra som är intresserade. Inga kontaktuppgifter lämnas vidare och inga detaljerade uppgifter om fångstplats finns i appen. För Vänern har vi i nuläget över 13 000 fångster inrapporterade och vid en enkel sammanställning ser man exempelvis andel lax vs öring; andel vildlax vs odlad samt vilka områden det fångas störst fisk. Man kan följa sin egen statistik och även söka på alla fångster.

Fångstdatabanken finns nu också för Vättern och vi hoppas många kommer använda den och på så vis få en kontinuerlig tidsserie där man kan se eventuella förändringar. För Vättern finns just nu drygt 120 fångster inrapporterade.

Fångstdatabanken finns gratis på AppStore och GooglePlay.

www.fangstdatabanken.se

Mer information: Peter Belin, Sportfiskarna region Väst, kontorschef Värmland, 070–6894820, peter.belin@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv