Fångstrapporteringen från sportfisket i Vänern ökar

vanerlax_fangstdatab...
Foto: Anders Bladh
Tack vare mobilapplikationen Fångstdatabanken ökad fångstrapportering från sportfisket i Vänern. Nu finns 12 500 fångster från Vänern i Fångstdatabanken.

Sedan 2014 driver Sportfiskarna mobilappen Fångstdatabanken med tillhörande webbsida. Appen har tagits fram för att samla in fångstdata från sportfisket som sedan lämnas vidare för att användas i forskning och förvaltning.
Appen har använts i olika fångstdataprojekt som Sportfiskarna drivit i våra nationella vatten med fokus på Vänern. Under 2018 har sportfiskare i Vänern rapporterat 2687 fångster eller ”nollturer” till Sportfiskarnas projekt varav hälften (1343 st) lagts in via Fångstdatabanken. Övriga Vänerrapporter kommer via fisketävlingar, enkäter eller andra frivilliga rapportörer. Till Fångstdatabanken har det också kommit in ett hundratal rapporter för Vättern och drygt 300 för Östkusten.
I Fångstdatabankens databas finns just nu över 12 500 fångster från Vänern och ytterligare 2 500 fångster ska läggas in under våren 2019.

-Vi har fått en stor ökning av antalet användare av Fångstdatabanken under 2018 och det beror troligen på att fler har upptäckt appens möjlighet till att bidra för att skapa bättre kunskap om fisket i Vänern. Under 2019 planerar vi att utveckla appen och hemsidan samt att få fler att rapportera de gånger de inte får fisk, vilket är viktigt för att se helheten när det gäller fångst och ansträngning, säger Peter Belin, Sportfiskarna region Väst/Värmland, som drivit det här arbetet sedan 2012.

För Vänerns del innebär det inte bara ökad kunskap om fisket utan varje rapporterad lax eller öring medför också att Fortums odlingsverksamhet bidrar med en extra smolt för utsättning i sjön. Under 2019 kommer 1625 smolt att sättas ut.

Det är nu möjligt att rapportera sportfiske i Vänern, Vättern, Hjälmaren samt utvalda områden i Blekinge och Östkusten. Arbetet med val av områden och avgränsningar görs i samverkan med Havs-och vattenmyndigheten, länsstyrelser och SLU Aqua.

Sportfiskarnas fångstdataprojekt har delfinansierats via bidrag från anslag 1:11 Åtgärder för havs och vattenmiljö samt medel från Leader, Havs och fiskeprogrammet.

En sammanställning av rapporterade fångsterna från Vänern hittar du här.

Här kan du se två filmer om appen:

Fångstdatabanken

Fångstdatabanken - En app för att hjälpa fisken!
 

loggor_fangstdataban...

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske i Värmland | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv