Länsstyrelsen Stockholm begär utrivning för olovlig brygga

olovlig_brygga_kaggf...
Foto: Tobias Fränstam / Smygexploatering av kustmiljön är ett stort problem. Då behövs att tillsynsmyndigheten är alert och agerar snabbt.
Efter anmälan från Sportfiskarna kommer nu en olovligt anlagd stenpir i Kaggfjärden  att få tas bort så att miljön kan återhämta sig.

I juni 2018 upptäckte Sportfiskarna att en stenpir av grus och stenblock höll på att anläggas i norra Kaggfjärden i Stockholms skärgård. Kustområdet i Kaggfjärden är speciellt av flera skäl. Här finns naturliga stränder med tjocka bredvassbälten, här mynnar den öringsrika Kagghamraån men framförallt är havsviken slutanhalt för gäddynglen som lämnar Sportfiskarnas gäddfabriker Snäckstavik och Kyrksjön.

-Att exploatera en naturlig strand som när man anlägger en pir eller båtbrygga kan få stora konsekvenser för fisken. Den förr så lugna och skyddade miljön av grunt vatten och tät vegetation byts plötsligt mot fritidsbåtar och muddringar som görs när man fördjupar kring båtplatserna. Detta innebär en miljöförändring som är tvärtemot gäddans och abborrens lekkrav kommenterar Tobias Fränstam som var den fiskevårdare som upptäckte ärendet.

Fastighetsägaren har i sin tur hävdat att själva arbetet handlar om en reparation av en brygga och inte en nyanläggning. Länsstyrelsen har i sin tur tittat på en serie flygbilder bakåt i tiden utan att kunna upptäcka några som helst spår för att en brygga skall ha funnits på plats de senaste tio åren.

Länsstyrelsen förelägger vidare om att hela bryggan måste tas bort och platsen sedan lämnas för naturlig återhämtning.

-Jag vill verkligen ge en eloge till Länsstyrelsen som agerat utomordentligt i ärendet. Tidigare har tillsynsmyndigheten och vi på Sportfiskarna inte alltid delat uppfattning i denna typ av frågor men här har man utrett ärendet snabbt, smidigt och helt i linje med hur vi ser att man bör hantera olovlig skärgårdsexploatering, avslutar Tobias Fränstam.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Stockholm | Taggar: |

Nyhetsarkiv