Framgång och bakslag för Hornsviken

utfylld_strandang_br...
Foto: Nils Ljunggren / Strandängen ska återställas.
Sportfiskarna har en längre tid varit engagerade i en exploatering av Hornsviken norr om Nyköping, i ett fall blev det seger i ett annat fall bakslag.

En näringsidkare har utan tillstånd byggt en marina för omkring 220 båtar, och en tidvis översvämmad strandäng på 0,5 hektar som tidigare sannolikt fungerat som lekområde för fisk har fyllts ut med ett 30 cm tjockt lager schaktmassor.

Seger på strandängen
Den 5 juni i år skrev Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund en så kallad hemställan till Länsstyrelsen i Södermanlands län där man krävde att strandängen skulle återställas. Länsstyrelsen förelade sedan markägaren att ta bort schaktmassorna senast till 30 september 2018 och att även på sikt återställa strandängen genom olika uppföljande åtgärder.

Fastighetsägaren Derome Hus överklagade, men Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet och fastställde att strandängen vid Hornsviken ska återställas. Derome Hus överklagade igen till Mark- och miljööverdomstolen, som återigen avslog överklagandet. Strandängen ska därmed återställas senast vid utgången av 2019, beslutet går inte att överklaga.

- Detta är ett mycket glädjande domstolsbeslut då olika former av smygexploatering är bland de största hoten mot fiskens lek- och uppväxtområden på ostkusten, särskilt i stadsnära områden. En annan viktig sak att framhålla är att det var en enskild medlem i Sportfiskarna som först rapporterade om miljöbrottet. Det visar att det lönar sig att vara aktiv och rapportera misstänkta olovliga åtgärder. Alla våra medlemmar kan därmed vara förbundets ögon och öron ute i verkligheten, kommenterar Nils Ljunggren, projektledare inom rovfiskprojektet.

marina_hornsviken_80...
Foto: Sportfiskarna / Marinan i Hornsviken saknar tillstånd och är tyvärr ännu ett exempel på att kustmiljöerna i stor skala smygexploateras och att exploatörerna ofta kommer undan. Sportfiskarna har dock överklagat.

Slappt agerande av länsstyrelse och domstol om marina
Det andra ärendet gäller den stora marina som byggts utan tillstånd sökts för vattenverksamhet. Länsstyrelsen har förelagt ansvariga fastighetsägare att söka tillstånd för vattenverksamhet i efterhand. Fastighetsägarna lämnade då in en överklagan flera veckor för sent, men länsstyrelsen godkände ändå överklagandet. Strax före nyår kom domen som innebär att domstolen upphäver länsstyrelsens föreläggande. Fastighetsägarna behöver därmed inte söka tillstånd eller på något sätt kompensera att de utan tillstånd byggt en stor marina i en skyddsvärd kustmiljö. Sportfiskarna har överklagat domen, bland annat för att domstolen har grovt underskattat omfattningen av marinan, som är ungefär tio gånger så stor som domstolen uppger. Sportfiskarna kommer att fortsatt bevaka ärendet  och rapportera hur det utvecklas.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv