Regeländringar i Storfiskregistret 2019

fontinalis_800
Foto: Storfiskregistret / En föredömligt tydlig bild på 48 cm bäckröding fångad av Pelle Andersson från Örebro.
I början av varje år presenterar Sportfiskarna eventuella regeländringar och tillägg till befintliga regler för storfiskregistrering. Från om med i år skärps fotoregeln.

Efter att vi sammanfattat den årliga novemberdebatten och övriga inkomna synpunkter diskuteras och övervägs eventuella förändringar. Grundprincipen är att ändra så lite som möjligt, så att vi får ett regelverk som är någorlunda enkelt att ha koll på. Med ett konsekvent förfarande när det gäller sparade uppgifter får vi också bättre statistiska fakta. Viktgränser på olika arter brukar vara föremål för diskussion. Om det inte föreligger särskilt starka skäl, vill vi lämna viktgränserna oförändrade.

Inga nya viktgränser
2019 ändras inga viktgränser. Någon speciell längdregistrering införs inte heller. Viktangivelsen är fortsättningsvis en obligatorisk uppgift och också den parameter som ger ett svenskt rekord. Undantagen är hälleflundra och håkäring eftersom dessa fiskar är så stora och tunga, att det är skonsammast att bara mäta dem vid båtsidan.

Fotoregeln skärps
Under 2018 förekom ett par problematiska ärenden i samband med granskning av inkomna storfiskar. Den stora gäddan från Dalarna orsakade exempelvis en omfattande diskussion och dessvärre också ett stundtals tråkigt tonläge i debatten.
Reglerna för storfiskregistrering har hittills inte krävt en viss typ av bilder. För potentiella svenska rekord är kraven högre. Där säger reglerna: ”För att godkännas som officiellt svenskt rekord ska fisken dokumenteras med tydligt foto tillsammans med referensföremål, till exempel måttband, tändsticksask eller dylikt.”

När det gäller storfiskregistrering av samtliga arter vill vi understryka vikten av foton som har god kvalitet och är tagna ur en bra vinkel, med godtagbart ljus etc.
Regelformuleringen för foton i samband med registrering lyder numer bland annat som följer:

"Minst ett foto av god kvalitet ska medfölja anmälan. Helst bör det finnas ett foto på fisk och fångstman, samt ett foto som visar fisken mot referensföremål. Finns inte foto med referensföremål bilagt anmälan förbehåller sig Sportfiskarna rätten att underkänna fisken.

Fotomontage och manipulation av foton är inte tillåtna. Bildredigering måste ske med försiktighet och vid behov ska fångstmannen kunna skicka in originalfoton för granskning."

Fullständiga regler hittar du på: Storfiskregistret.

Kom ihåg att anmäla dina storfiskar i tid (inom en månad efter fångsten), att ta fina foton och att fylla i alla uppgifter som krävs. Ha ett fint storfiskeår.

/Nicka Hellenberg, Sportfiskarnas storfiskregistrerare

Kategorier: Nyheter förstasidan, Storfiskregistret, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv