Den nya regeringen föreslår generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden

kustbevakningen-bord...
Foto: Markus Lundgren / Den nya regeringen utlovar ett flertal åtgärder för ett mer hållbart fiske, bland annat ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade områden.
Den nya regeringen är nu på plats och har inom ramen för det så kallade januariavtalet kommit överens om flertalet åtgärder inom miljöområdet.

Efter långa politiska diskussioner har Sverige nu en regering på plats. Viktiga förändringar på för sportfisket strategiska ministerposter är att Jennie Nilsson (S) efterträder Sven-Erik Bucht (S) som landsbygdsminister och därmed tar över ansvaret för fiskerifrågorna. Huvudansvaret för regeringens miljöarbete hamnar nu på Isabella Lövin (MP) som blir vice statsminister och miljö- och klimatminister. Miljöminister i förra regeringen var Karolina Skog (MP).

I det så kallade januariavtalet, som de fyra partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet nyligen förhandlade fram, finns flera sakfrågor inom miljö- och fiskeområdet som nu ska drivas igenom. Flera av frågorna handlar om ett mer hållbart fiske, men också strandskyddslagstiftningen diskuteras.

Momsen på naturguidning kan återställas i vårbudgeten
Under hösten röstade riksdagen fram en budget från Moderaterna och Kristdemokraterna. I den fanns ett kontroversiellt beslut, nämligen att fyrdubbla momsen på naturguidning. Förslaget blev mycket uppmärksammat och fick mycket omfattande kritik från inte minst turismföretagare, som menade att förslaget saknade förankring och riskerade att bromsa upp en positiv utveckling. Enligt olika källor uppges nu att momsen återställs i samband med vårbudgeten.

–Det vore mycket positivt. Vi ser att sportfisketurismen ökar och bidrar mer och mer till arbetstillfällen i glesbygd, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Generellt stopp för bottentrålning
Mer anmärkningsvärt är kanske januariavtalets tydliga formuleringar för att begränsa bottentrålningens skadliga effekter. I formuleringarna nämns bland annat att ett generellt stopp för bottentrålning införs i skyddade områden, med endast begränsade möjligheter till undantag. Fokus ska också ligga på en fortsatt utveckling av hållbart fiske med åtgärder för att minska bottentrålning i känsliga områden i Sverige och EU.

–Bottentrålningens negativa effekter på de marina ekosystemen och särskilt i marina skyddade områden har diskuterats länge utan några större insatser från svenska myndigheter. Att trålgränsen därtill inte flyttats längre ut från kusten till gagn för fiskbestånden och mer skonsamma fiskemetoder har vi länge tyckt är märkligt, säger Sten Frohm.

En fråga som Sportfiskarna också kommer bevaka är avtalets formuleringar om att det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering, enligt avtalet. Samtidigt nämns att ett fortsatt starkt och, om behov finns, förstärkt strandskydd ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade. En utredning ska tillsättas under 2019.

Här är några av de miljö- och fiskefrågor som januariavtalet nämner:
•    Momsen på naturguidning ska enligt flera olika källor återställas.
•    Det hållbara fisket ska utvecklas med åtgärder för att minska bottentrålning i känsliga områden i Sverige och EU, samt att ett generellt stopp för bottentrålning införs i skyddade områden. Möjlighet till begränsade undantag kan ges i förvaltningsplanen.
•    Sverige ska vara pådrivande i EU för ett starkare samarbete som anpassar både fångstkvoter och fångstmetoder för att uppnå hållbara fiskbestånd.
•    Ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter införs i Sverige med syfte att minska fisket av den utrotningshotade ålen.
•    Kontrollen för att stoppa illegalt fiske stärks, utan att öka den samlade administrativa bördan för företagen.
•    Försök med kameraövervakning av fiskefartyg för att se till att utkastförbudet efterlevs ska genomföras.
•    Subventioner som leder till överfiske ska fasas ut, samtidigt som det hållbara småskaliga fiskets konkurrenskraft värnas.
•    Förstärka insatser för den biologiska mångfalden. För att skydda värdefull natur och värna rödlistade och akut utrotningshotade arter ska naturvården stärkas på ett sätt som bygger på legitimitet hos de människor och verksamheter som berörs.
•    Det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering.
•    Ett fortsatt starkt och, om behov finns, förstärkt strandskydd ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade.

Läs mer:
Januariavtalet i sin helhet

www.sportfiskarna.se: Sportfiskarna vill flytta ut trålgränsen

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv