Ja till att avveckla kraftverk i Gnarpsån

gnarpsaan_800
Foto: Johan Andreasson / Anläggning med torrfåra i Gnarpsån där vattnet nu åter kommer att strömma.
Mark- och miljödomstolen i Östersund har godkänt Nordanstigs kommuns ansökan om att riva två kraftverksanläggningar i Gnarpsån. Arbetet med avveckling kan nu påbörjas och forssträckor med fria vandringsvägar kommer att återskapas under kommande år.

Som Sportfiskarna tidigare rapporterat om har Nordanstigs kommun antagit en mycket ambitiös vision om att återskapa alla naturliga vattendrag i kommunen till förmån för biologisk mångfald, sportfiske och turism. En viktig del i det långsiktiga arbetet med att nå denna vision är att kommunen löst in kraftverken i Gnarpsån och nu fått ja på ansökan om avveckling.

-Vattenkraften spelade historiskt en viktig roll för att elektrifiera bygden, men idag ser vi att vi kan ersätta småskalig vattenkraft med vindkraft och solkraft och då i stället uppnå stor miljönytta genom att avveckla kraftverken till förmån för fisken och vattenmiljön. Vi hoppas nu även få ökad fisketurism till regionen, kommenterar Stig Eng, vice ordförande i kommunstyrelsen (C).

Man kommer nu att påbörja arbetet med avvecklingen vilket bland annat innebär att man kontrollerar hur grundvattnet påverkas av avsänkningen av kraftverksdammarna. Tidigast sommaren 2020 kan utrivningarna starta.

Många arter tjänar på avveckling
När nu två kraftverk med tillhörande dammar nedmonteras kommer bland annat omkring fyra kilometer strömsträcka att återskapas i anslutning till anläggningarna. Det innebär att torrfårorna på dessa sträckor åter fylls med vatten och att omkring 50 000 kvadratmeter produktiv strömvattenbiotop då återskapas som kommer att kunna ge åns havsöringsbestånd möjlighet att öka. Totalt blir det fria vandringsvägar till omkring tio mil strömvatten i avrinningsområdet uppströms när kraftverken avvecklats. Andra arter som då kommer att gynnas är flodnejonöga, harr, lake, flodpärlmussla och flodkräfta.

Inköpen av kraftverken har till hälften delfinansierats med bidrag från Naturskyddsföreningens fond Bra miljöval. Även Sportfiskarnas insamlingsprojekt ”Ge fan i våra vatten” har bidragit till inköpen.

Läs mer här: Nordanstig.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv