Gävle kommun föreslås stänga Strömsbro kraftverk

laxungar_ensomriga_t...
Foto: Bernt Moberg / Ensomriga laxungar födda i Testeboån. Deras framtid kan säkras om kommunen köper kraftverket.
Ett medborgarförslag har lämnats in om att kommunen bör köpa och avveckla Strömsbro kraftverk i Testeboån. Förslaget har redan fått tillräckligt många röster för att det ska tas upp till behandling. Förhoppningsvis kommer kommunpolitikerna att nappa på idén om en lokal satsning på vattenmiljö och sportfiske.

Genom ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen fick verksamheten i Strömsbro kraftverk nyligen ett permanent körförbud. Strömsbro kraftverk ligger strax ovanför åns mynning i havet och har därigenom under mycket lång tid utgjort ett vandringshinder med tydligt negativ påverkan på fiskbestånden i ån. Testeboåns ursprungliga laxbestånd är borta för alltid, framförallt på grund av kraftverket. Men genom olika långsiktiga lokala fiskevårdsinsatser har man nu lyckats återskapa ett laxbestånd med lax från Dalälven. 2013 förklarade Internationella havsforskningsrådet (ICES) att Testeboån återfått ett självreproducerande vildlaxbestånd. Det finns väldigt få exempel på att man lyckats återintroducera ett utrotat vildlaxbestånd, vilket gör laxens återkomst i Testeboån till en enastående bedrift. Utvecklingen i vattendraget är därför snarast av riksintresse och en förutsättning för att laxbeståndet ska kunna öka är att Strömsbro kraftverk avvecklas.

- Kraftverket är nu ute för försäljning och det finns alltid en potentiell risk att någon intressent köper med avsikt att söka tillstånd för att driva det. Gävle kommun behöver därför ta initiativet och köpa Strömsbro kraftverk för att avveckla det permanent. Att säkra utvecklingen för det lilla vildlaxbeståndet och åns övriga fiskarter är av stor betydelse för regionen, poängterar fiskevårdaren Bernt Moberg, som både lagt medborgarförslaget och utfört mycket av det praktiska fiskevårdsarbetet i Testeboån.

Fler kommuner köper och avvecklar kraftverk
På senare år har ett antal kommuner köpt upp och avvecklat kraftverk som är av strategisk betydelse för förbättring av vattenmiljön. Aktuella exempel är Hudiksvalls kommun som har köpt upp och avvecklat Sofieholms kraftstation i Nianån och Klippans kommun som under december 2018 beslöt att köpa tre kraftverk i Rönne å med avsikt att montera ned dem. I båda dessa fall har en satsning på vattenmiljö och sportfiske varit tydliga motiv för kommunerna. En avveckling av Strömsbro kraftverk skulle tillsammans med fortsatta satsningar på fiskevård i ån kunna trygga åns bestånd av lax och havsöring vilket även skulle gynna sportfisket i regionen.

-Det finns sannolikt flera olika möjligheter för delfinansiering av ett inköp av kraftverket. Bland annat Havs- och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna har medel som kan sökas för att finansiera ett inköp och stängning av Strömsbro kraftverk, säger Bernt Moberg.

Rösta på medborgarförslaget
Du som vill stötta Testeboåns laxar kan rösta på medborgarförslaget online. Förslag som får minst 50 röster under en period på 60 dagar tas upp för behandling. Förslaget har redan fått över 150 röster. Läs mer här: Köp och stäng Strömsbro kraftverk i Testeboån för Gävles skull.

Läs mer här om avvecklingen av kraftverket i Strömsbro: Körförbud för Strömsbro kraftverk vinner laga kraft

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |

Nyhetsarkiv