Nykalkning påbörjad i Musån

kalkning_thomas_tran...
Foto: Thomas Tranefors / Första årets sprids en rejäl kalkgiva: totalt 432 ton.
Den 9 december påbörjades en omfattande kalkning av Musån i Tranemo kommun. Den försurade ån har tidigare inte kalkats då den varit ett referensvatten.

Kalkningen kommer nu att motverka försurningen och därmed ge en bättre miljö för djur och växter i vattnet. Det är den första större nykalkningen i Västra Götalands län sedan 2004.  Totalt har 432 ton kalk spridits i de övre delarna av Musåns åtgärdsområde med hjälp av helikopter. 15 ton har spridits i Kroksjön, 27 ton i Kvarsebosjön och 390 ton har spridits i 31 olika våtmarker i tillrinningsområdet. Då det är en förstaårskalkning är kalkgivan i våtmarkerna förhöjd. Kommande år kommer kalkgivan i de 31 våtmarkerna att sänkas till 114 ton årligen. Totalt ska 900 ton spridas fram till 2021.

oring_musaan_thomas_...
Foto: Thomas Tranefors / Öring från Musån fångad vid elfiske innan kalkningen påbörjades.

Musån är ett försurat vattendrag som rinner centralt genom Tranemo kommun och mynnar i ån Assman som i sin tur mynnar i Ätran. De senaste åren har pH-värdet legat nedåt 4,8 i Musån vilket är drygt 10 gånger surare än vad många av vattenorganismerna klarar av. Målet med kalkningen är att upprätthålla ett pH-värde på 6,0. Genom kalkningen ges nu fiskar, andra djur och växter en möjlighet att återkolonisera ån. En av de arter som kommer att gynnas är öring. Öring förekommer i Musån men kan sannolikt inte reproducera sig i huvudfåran på grund av den dåliga vattenkemin, utan leker förmodligen i mindre försurade biflöden.

- Efter att ha provtagit ett försurat vattendrag en gång i månaden i 10 år känns det fantastisk att kunna få göra något åt det, kommenterar Thomas Tranefors, Miljöstrateg på Tranemo kommun.

Anledningen till att Musån inte kalkats tidigare är att den ingått i ett nätverk av okalkade sjöar och vattendrag, så kallade referensvatten, som givit viktig kunskap om försurningen. Trots att nedfallet av försurande ämnen minskat kraftigt har det visat sig att återhämtningen går väldigt långsamt. Försurning är fortfarande ett stort miljöproblem men hamnar lite i skuggan av andra stora miljöproblem som klimatpåverkan.

Tranemo kommun har som huvudman varit drivande för att få igång kalkningen och är nu ansvarig för kalkningen och dess genomförande. Länsstyrelsen fördelar det statliga stödet för kalkning av försurade vatten. I Musån bekostar statliga medel 85 procent av kostnaden medan Tranemo kommun bekostar resterande 15 procent.

Sportfiskarna har tidigare skrivit om nykalkningen i Musån: Flera nykalkningsprojekt på gång i Västra Götaland

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv