Gäddfabriken vid Norsjöbäcken klar

dammvall_nor_800
Foto: Micael Söderman / Dammvallen till den nya gäddfabriken vid Norsbäcken.
Under hösten har en ny våtmark anlagts vid Norsbäcken vid Nor i Norrtälje kommun. Våtmarken kommer bli omkring fem hektar stor när den fylls med vatten.

Med sina stora grunda solbelysta ytor kommer våtmarken att bli mycket produktiv. Läget är mycket bra då platsen ligger längst ner i ett avrinningsområde som är kraftigt påverkat av jordbruk och tidigare sjösänkningar. Våtmarken kommer därmed ha en positiv effekt på havsviken Norsviken som ligger utanför då våtmarker på ett effektivt sätt renar vattnet från näringsämnen och partiklar. Norsviken är dessutom utpekad av Länsstyrelsen som extra värdefull.

vanlig-groda_800
Foto: Micael Söderman / Grodor, salamandrar och många insekter kommer att gynnas av dammarna vid Norsbäcken.

-För att få ihop material till den långa dammvallen har två permanenta dammar grävts i området. Dessa kommer vara helt isolerad från fisk vilket gör att dammarna kan bli viktiga miljöer för exempelvis grodor, salamandrar och många insekter som har svårt att samexistera med rovfisk, berättar Sportfiskarnas projektledare Johan Rudin.

Sportfiskarna har under projektets gång skapat många nya kontakter med boende i området och förhoppningsvis kan detta leda till ett fortsatt restaureringsarbete i avrinningsområdet under kommande år.

LONA_logga_150

Våtmarken i Norsbäcken finansieras av Lokala naturvårdssatsningen LONA, Ge fan i våra vatten, intäkterna från en auktion arrangerad av Zalt Company där specialmålade ZALT-wobblers såldes på Facebook och pengar från fisketävlingen SverigeGäddan. Tack också till Jehander grus som skänkt 170 ton grus.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv